Dansk Biografisk Leksikon

Niels Prahl

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Niels Prahl,  2.8.1724-16.5.1792, forfatter. Født i Vester Marie, død i Kbh. (Trin.), begravet sst. (Trin.). P. blev student 1742 fra Fr.borg, men tog ingen eksamen. Degnen Herlov Dalhoff hævder i sit "Lexikon" at P. havde "2 Gange været gift, uden at lade sig copulere af nogen Præst", fordi han havde "sine egne Meninger om Religion og Kirke-Skikke". Han "konditionerede" (sikkert som huslærer) i Norge fra 1752 og på Sjælland fra 1754. 1757 begyndte hans litterære virksomhed i Kbh. hvor han tillige arbejdede som regnskabsfører på forskellige kontorer, som korrektør hos en række bogtrykkere og medarbejder hos Hans Holck hvis levnedsløb han udgav 1783. P.s enorme produktion som anslås til over 1800 ark er dels oversættelser, dels originale arbejder, prosa og poesi, af underholdende, opbyggelig, pædagogisk, sproglig, geografisk, historisk og økonomisk art. Blandt hans værker kan nævnes Lars Larsen eller Aagerups selsomme Hændelser og forunderlige Tildragelser I-III, 1758-62, som er den første realistiske avanturier-roman på dansk, Danske maanedtlige Skiald-Tidender, 1761-66, en sen udløber af den Bordingske Mercurius, og bind VII, 1791 af Nicolai Jonges Geographie eller Jordbeskrivelse, omfattende de fremmede verdensdele. De fleste af P.s bøger udkom anonymt, og nogle af dem bærer andres navne, fx Hans Holcks. Af den beskedne og stræbsomme polygrafs liv og person har Fr. Ekkard givet en sympatisk skildring foran i P.s oversættelse af J. G. Schummels roman Den lille Voltaire.

Familie

Forældre: kapellan i Vester Marie, senere sognepræst i Svaneke, Jacob Nielsen P. (1696-1752) og Margrethe Rasmusdatter Marcker (ca. 1697-1782). Gift 1. gang (sikkert u.v.) 1748 med Anne Margrethe Rønne. Gift 2. gang aug. 1771 (kop. betalt 2.8., Nic.) med Elisabeth Lillievang, født 4.7.1744 i Kbh., begr. 4.9.1790 i Kbh. (Trin.), d. af lærredshandler Hans Lillevang (død ca. 1765) og Ellen Kirstine Pedersdatter Mørch.

Bibliografi

Fr. Ekkard i P.s overs. af J. G. Schummel: Den lille Voltaire, 1794 XV-XXXII. K. L. Rahbek og R. Nyerup: Udsigt over den da. digtekunst under Fr. V, 1819 38-49. P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. III, 1881 (fot. optr. 1977) 168; IV, 1882 (fot. optr. 1977) 239. L. Bobé: Fra renæssance til empire, 1916 17f. Kirkehist. saml. 6-r.II, 1936-38 122 145 (H. Dalhoffs Lexikon). Hakon Stangerup: Romanen i Danm. i det 18. årh., 1936.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Adresse Avis for Børn
Hvem der stod bag det, som regnes for Danmarks før ...Artikel i Historien om børnelitteratur
Holck
sønderjysk uradelsslægt. Slægten forekommer tidl ...Artikel i Den Store Danske
geografisk
vedr. geografi . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
RPaulli
18/07/2011
  • Læst 473 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki