Dansk Biografisk Leksikon

Theodor Gliemann

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Theodor Gliemann, Johan Georg Theodor Gliemann,  12.6.1793-28.7.1828, topografisk forfatter. Født i Oldenburg, død på Basnæs, begravet i Tjæreby. Efter faderens død kom G. til Kbh. hvor han opdroges hos en slægtning. 1812 blev han student, 1816 juridisk kandidat, 1820 volontær i rentekammeret, 1824 fuldmægtig i det holsten-lauenburgske renteskriverkontor. Allerede som ganske ungt menneske interesserede han sig levende for korttegning, og med årene udviklede han sin evne i denne retning til stor fuldkommenhed. På mangfoldige rejser omkring i landet samlede han sig meget fyldige topografiske kundskaber, og han fattede planen til en geografisk skildring af det danske monarki i to bind. 1817 udkom et bind der omhandlede kongeriget og hertugdømmerne, mens et følgende skulle skildre de danske kolonier. Denne plan blev dog aldrig realiseret. G. var i mellemtiden kommet i forbindelse med professor Christian Olufsen der ivrigt opfordrede ham til at påbegynde et stort topografisk værk til afløsning af Pontoppidans Atlas, og han skaffede ham pekuniær støtte fra en række rigmænd. G. begyndte at samle stoffet sammen, men værket var for stort anlagt, Olufsen blev syg, og der opstod rivninger mellem ham og forfatteren. Der udkom derfor (med kongelig støtte) kun ét bind, omhandlende Kbh.s amt (1821). Mere glæde havde G. af sit skoleatlas fra 1819, sit store Danmarkskort fra 1821 og navnlig de mange amtskort, som vandt vid udbredelse på grund af deres store nøjagtighed og pålidelighed.

Familie

Forældre: kopist i generaldirektoriet for fattigvæsenet Johan Andreas G. (1761-1810) og Anna Dorothea Elisabeth Carlsen. Gift 26.12.1824 på Basnæs med Frederikke Cathrine Fiedler, født 27.4.1804 i Kbh. (Petri), død 16.1.1877 på Frbg. (gift 2. gang 1834 med sognepræst, sidst i Lejrskov Conrad Hauser Grove, 1803-79), d. af købmand, senere ejer af Basnæs og justitsråd Frederik Christian F. (1775-1829) og Juliane Marie Sporon (1781-1837)

Ikonografi

Mal. af L. Aumont, 1825.

Bibliografi

Dansk lit.tid., 1828 821-25.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Oldenburg (Slesvig-Holsten)
by på halvøen Wagrien 45 km nordvest for Lübeck ...Artikel i Den Store Danske
Christian Olufsen
20.1.1763-19.5.1827, dansk landøkonom og forfatter. ...Artikel i Den Store Danske
topografisk
(vedr. topografi ). ...Artikel i Den Store Danske
pålidelighed
inden for videnskabsteori d.s.s. reliabilitet . Ind ...Artikel i Den Store Danske
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
Basnæs
hovedgård og gods (ca. 1000 ha) sydøst for S ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HJrg
18/07/2011
  • Læst 493 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki