Dansk Biografisk Leksikon

Vagn Falkenstjerne

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Vagn Falkenstjerne,  27.3.1882-20.11.1937, litteraturforsker. Født i Kbh, død i Helsingør, begravet sst. F. blev student fra Viborg katedralskole 1900 og cand.mag. 1909 med engelsk som hovedfag, dansk og tysk som bifag. Allerede fra 1901 underviste han ved københavnske skoler og kursus, 1919-32 tillige ved kadetskolen. Han var adjunkt ved Østre Borgerdydskole 1925-26, lektor ved Gentofte statsskole 1926-31, ved Aurehøj gymnasium 1931-37. – Ved den pædagogiske prøve 1909 udmærkede F. sig særligt i engelsk. Han var 1910-24 medlem af eksamenskommissionen til studentereksamen. Han blev en dygtig og charmerende gymnasielærer der stillede store krav til sine elever og til sig selv. Hans litterære indsats fik også udpræget pædagogisk karakter. Tidligt forfattede han Kortfattet dansk Sproglære, 1902. H.G. Wiwels "Synspunkter" 1901 fik indflydelse på F.s Dansk Sproglære til Brug i den højere Skole, 1913. Det blev dog F.s litteraturudvalg for gymnasiet, Haandbog i dansk Literatur, 1917 der kom til at sætte dybe spor i danskundervisningen. F. udelod de traditionelle historiske læsestykker og anlagde en rent litterær linje fra oldtid til nutid. Kommentarhefterne, som Karl Mortensen havde indført 1911-13, fyldtes hos F., 1922ff, med udførlige ordforklaringer. Ved F.s tidlige død overtoges redaktionen af Egon Borup Jensen (1901-73) som smidigt fulgte med i litteraturens og litteraturforskningens udvikling. F.s røde "Haandbog" distancerede tilsvarende udvalg ved Karl Mortensen, Otto Borchsenius & Fr. Winkel Horn, Sigurd Müller, M. Agerskov & E. Rørdam. Inden for tidsrummet 1910-70 var mere end 75 pet. af samtlige opgivne tekstprøver til studentereksamen hentet fra "Falkenstjerne". 20. udgave udkom, omredigeret, 1973. I den danske almendannelses historie har F.s og Borup Jensens gymnasieudvalg en betydningsfuld plads. – F. døde, efter en underlivsoperation, i sit hjem i Helsingør.

Familie

Forældre: højskoleforstander F.F. Falkenstjerne (1854–96) og Henriette J. Fritz (1856-1927). Gift 3.7.1919 med sanger Mimi Hildur Klein, født 14.1.1890 i Kbh., død 2.3.1938 i Helsingør.

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

Aurehøj gymnasiums årsberetn. 1938. Torben Frische: Dansk lit. i gymnasiet 1910-71, 1977. F. J. Billeskov Jansen i Ålborg stiftstid. 21.9.1983.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
katedralskole
tidligere også kaldt  domskole eller kapitelsk ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
FJBJa
17/07/2011
  • Læst 865 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki