Dansk Biografisk Leksikon

Ludvig Moltke

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Ludvig Moltke, Adam Ludvig Joachim Moltke,  10.12.1805-29.8.1872, oversætter. Født i Ålborg, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). M. blev student 1822 fra Ålborg og juridisk kandidat 1829. 1838 ansattes han som kopist i justitskontoret under landsover- samt hof- og stadsretten, senere i skifteretten; 1849 blev han sekretær ("notarius") ved borgerrepræsentationen. 1840-47 var han medredaktør af Juridisk Ugeskrift. Fra 1835 var han en meget brugt oversætter fra engelsk, både af romaner – Fr. Marryat, E. Bulwer, W. Scott, J. F. Cooper o.fl. – og af historie og rejseskildring; noget har han også omplantet fra fransk og svensk. Han havde ikke fået undervisning i eller praktisk kendskab til engelsk, og sikker forståelse bragte hans store træning ham ingen sinde. Desuden arbejdede han med voksende hastværk, lod også til sidst helt inkompetente oversætte under sit navn. Men da han 1849-50 havde oversat David Copperfield som føljeton til Fædrelandet (samtidig med at den i originalsproget udsendtes hæftevis), derefter oversatte Dickens' følgende romaner tillige med de foregående, der allerede for en stor del var oversat af andre, fik han i den almindelige bevidsthed noget af den glans som udgik fra den store forfatter, og som han uanset sine ringe kundskaber og sin stilistiske ubehjælpsomhed ikke havde kunnet svække afgørende.

Familie

Forældre: kaptajn, kammerherre Andreas Georg Adam M. (1780– 1846) og Amalia Mariane Christiane Oldenburg (1780-1848). Gift 6.5.1840 i Kbh. (Petri) med Luise Ernestine Bramsen, født 22.8.1806 i Kbh. (Frue), død 9.4.1878 på Frederiksminde, Gyrstinge sg., d. af revisor i den slesvig-holsten-lauenburgske brandforsikrings kontor, senere justitsråd Ludewig Ernst B. (1777-1828) og Marie Cathrine Beutner (1776-1863, gift 1. gang med materialforvalter ved Nyholm Wilhelm Herrested, 1764-1800).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Ferdinand C. Sørensen: Literatur og makulatur el. hvorledes hr. L. M. oversætter John Forster, Charles Dickens m.fl., 1872. Peter N. Heering: Familiebogen, 1912 148. Chr. Fr. Mortensen i Pressens mag. 1.7.1919. P. Læssoe Muller sst. 15.7. s.å. Paul V. Rubow: Mit bibliotek, 1943 42-50.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
David Copperfield
hovedperson i Charles Dickens' stærkt selvb ...Artikel i Den Store Danske
borgerrepræsentationen
se kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PLM
18/07/2011
  • Læst 568 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki