Dansk Biografisk Leksikon

Jens Lolle

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jens Lolle,  28.11.1751-.1789, violonist, komponist. Født i Kbh. (Garn.). L. ansattes 1768 sammen med faderen i orkestret ved komediehuset på Kongens Nytorv der hidtil havde bestået af stadsmusikantens folk, og som nu, udvidet til 25 mand, skulle spille til skuespil og balletter mens kongens hofvioloner fortsat fungerede som operaorkester. 1776 udnævntes han til 2. balletrepetitør, 1786 efter Claus Schall til 1. repetitør i hvilken egenskab han skulle ledsage balletprøverne med violinspil og dirigere ved aftenforestillingerne. Efter 1789 findes hans navn ikke, og han er sandsynligvis død i dette år. Men hans navn lever gennem hans muntre og melodiøse musik til Vincenzo Galeottis ballet Amors og Balletmesterens Luner der kom frem 1786 - korte småsatser sådan som balletternes divertissementskarakter krævede det med et upretentiøst skær af sund musikglæde funderet i musikermæssigt håndelag. Amors og Balletmesterens Luner er jævnlig gået over scenen i de forløbne næsten 200 år og har opnået mere end 500 opførelser; ved siden af visse Holbergforestillinger er det den eneste forestilling der hviler på så lang udbrudt tradition. Dette har gjort den lille ballet til et i ballethistorisk henseende usædvanligt arbejde der også ude i verden har vakt interesse. L.s musik anvendes siden 1884 i Fr. Rungs stilistisk indforståede redaktion. Et eksempel på dens yndest er, at den morsomme melodi til den berømte kvækerdans gik over i Ad. Reckes vaudeville For Alvor (Casino 1851) hvor den benyttedes til sangen Gudbevares, hvi har du ej sagt mig det. L. komponerede musik til i hvert fald endnu to balletter af Galeotti. Den ene, Angelica og Medoro, 1784 viser musikalsk lignende stiltræk som Amors og Balletmesterens Luner. Musikken til den anden, De skiønne Konsters Seir (1783, Fredensborg slotsteater, 1784 Kgl. teater under titlen Den straffede Vankundighed) der er gået tabt var rimeligvis L.s første forsøg inden for balletmusikken.

Familie

Forældre: oboist ved grenader-korpset Niels Jensen L. (ca.1712-73) og Margrethe Kirstine Herrested. Trolovet med Anne Christine Guldborg.

Bibliografi

Th. Overskou: Den danske skueplads III, 1860. C. Thrane: Fra hofviolonernes tid, 1908. Det kgl. teaters ældste regiejournal, ved T. Krogh, 1927 37 66. Sv. Lunn i Fund og forskn. XIII, 1966 81-90. Johs. Mulvad i Dansk årbog for musikforskn. VII 1973-76, 1977 170. -S. A. E. Hagens saml. i Kgl.bibl.

Læs også om Jens Lolle i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Jens Lolle
Jens Lolle
1751-1789, dansk violinist og komponist, ansat i ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Fredensborg
by i Nordsjælland; 8382 indb. (2014). Freden ...Artikel i Den Store Danske
Kongens Nytorv
Københavns største plads. Torvet blev anlagt ...Artikel i Den Store Danske
vaudeville
let satirisk lystspil med indlagte sange. ...Artikel i Den Store Danske
Claus Schall
1757-1835, dansk komponist, violinist og diri ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
NSch
18/07/2011
  • Læst 478 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki