Dansk Biografisk Leksikon

Anton Svendsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Anton Svendsen, Carl Anton Plum Svendsen,  23.6.1846-23.12.1930, violinist. Født i Kbh. (Garn.), død sst., begravet sst. (Holmens). S. fik sin første undervisning på violin af faderen der tidligere havde været militærmusiker. Kun otte år gammel debuterede han 1855 ved en aftenunderholdning på Hofteatret og fortsatte derefter studierne hos Fr. Schram og Vald. Tofte. Der var noget af vidunderbarnets tidlige udvikling ved S.s musikalitet, som også i al beskedenhed viste sig inden for kompositionen. Endnu er bevaret nogle småstykker som ca. 1860 overraktes Frederik VII og grevinde Danner. Også harpen dyrkede S.; han var elev af W. E. Carlsen, Det kgl. kapels mangeårige harpenist, og selv om violinen helt blev hans instrument drev han det dog så vidt, at han selv kunne undervise kapellets senere harpespiller Agnes Dahl. 1868 blev S. medlem af Det kgl. kapel, 1893 afløste han Tofte som soloviolinist, og 1895 udnævntes han til koncertmester, en stilling han beholdt til sin afgang 1910. Ved studier i udlandet hos J. C. Lauterbach, L. J. Massart og Joseph Joachim havde S. udviklet sig til en af vore fornemste violinister der i lige høj grad var skattet som solist og kammermusikfortolker. I udlandet optrådte han med held i St. Petersborg, Stockholm, Göteborg o.fl.st., og herhjemme var han fra 1879 navnlig en meget anvendt kraft ved Musikforeningens koncerter. Kammermusikken dyrkede han i udstrakt grad i Kammermusikforeningen, ved hvis første møde 5.12.1868 han medvirkede som primarius i et Mozartdivertimento som han spillede igen både ved foreningens 50 irs og 60 års jubilæer, et enestående eksempel på den åndelige spændkraft der karakteriserede S. lige til hans død. Fra 1884 var han primarius i vort fornemste kvartetensemble, Nerudakvartetten. – 1904 var S. blevet lærer ved Det kgl. danske musikkonservatorium, 1906 blev han medlem af bestyrelsen og 1915 dens formand. Resten af sin levetid ofrede han det pædagogiske arbejde, inden for hvilket han allerede på det tidspunkt kunne fremvise mange resultater. Ligesom sin egen lærer Tofte blev S. violin-pædagogen par excellence inden for vort musikliv. Han ledede i sin høje alderdom konservatoriet med stor dygtighed og bidsk myndighed i N. W. Gades ånd. – Tit. professor 1910.

Familie

Forældre: hoboist ved livgarden, senere klokker ved Slotskirken, kammerråd Anton Cerelius S. (1820–1914) og Nielsine Henriette Nielsen (1821–84). -6.6.1896 i Kbh. (Fred.) med Inger Sophie Bang, født 6.2.1877 på Frbg., død 23.4.1956 i Kbh. (Jac), d. af vekselmægler Sophus Niels Peter B. (1840–92) og Ida Anna Maria Kjer (1840–1910). – Far til Torben Anton S.

Udnævnelser

R. 1889. DM. 1908. K2. 1926.

Ikonografi

Malet som 25-årig af Astrid Welhaven Heiberg (Norske kunstnerforen., Oslo). Mal. af P. S. Krøyer, 1875. Buste af G. Pingel udst. 1878, og af Krøyer, 1881 (Hirschsprung; Skagens mus.). Afbildet på Krøyers mal. af Nerudakvartetten, 1886 (Nasjonalgalleriet, Oslo), hertil skitser 1886 (bl.a. Skagens mus.) og gentagelse 1887 (Hirschsprung). Satire herpå i Oldfux 1887. Mal. af O. Bache, 1890. Mal. af Michael Ancher ca. 1892 (Skagens mus.) og 1909 (Det kgl teater). Mal. af F. C. Lund (Teatermus.), Michael Ancher (sst.), N. P. Mols, Bertha Wegmann og P. S. Krøyer (Skagens mus.). Afbildet på li. Henningsens mal. Uden for teatret (Det kgl teater). Tegn. af Aage Roose (Fr.borg). Silhouet (sst.). Foto.

Bibliografi

A. S. i Musik II, 1918 159–62- – Godtfred Skjerne i III. tid. 22.6.1916. Nationaltid. 26.12.1930. Bert tid. og Politiken s.d. Minder om Niels W. Gade, red. Will. Behrend, 1930. Jul. Clausen: Mennesker på min vej, 1941 160f 167 183. Sig. Berg: Det kgl. da. musikkonservatorium 1917–53, 1959. Kammermusik i 100 år, 1968. L. B. Fabricius Træk af da. musiklivs hist., 1975. – Papirer i Kgl. bibl.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
koncertmester
den forreste førsteviolinist i et orkester. Koncertm ...Artikel i Den Store Danske
Kammermusikforeningen
grundlagt i 1868 i København af cellisten Franz Neru ...Artikel i Den Store Danske
musikalitet
i snæver betydning evnen til at opfatte musik som no ...Artikel i Den Store Danske
Hofteatret
københavnsk teater, indrettet 1766-67 af N.-H. ...Artikel i Den Store Danske
musikkonservatorium
se konservatorium . ...Artikel i Den Store Danske
excellence
se rangfølge . ...Artikel i Den Store Danske
Joseph Joachim
1831-1907, tysk violinist af ungarsk oprindelse. Eft ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
NSch
18/07/2011
  • Læst 695 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki