Dansk Biografisk Leksikon

Jørgen Christen Korsebjerg

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Jørgen Christen Korsebjerg, egl. Jørgen Christensen,  ca. 1708-27.6.1789, bonde. Født i Kirkendrup, Næsbyhoved Broby sg, død på Korsebjerggård, Ubberud sg., begravet i Ubberud. K. tog navn efter Korsebjerggård i Ubberud sogn som han fæstede ved sit giftermål 1731 og købte til selveje 1746. Gården var skyldsat til omkr. 6 tdr. htk. og omfattede ca. 90 ha hvoraf halvdelen var bevokset med krat og skov. Han tog fat på et omfattende rydnings- og opdyrkningsarbejde, og 1771 blev K. af landhusholdningsselskabet hædret med sølvmedalje og sølvbæger, ligesom selskabet optog ham som korresponderende medlem. Især fremhævedes hans opelskning af skov, opførelsen af 1200 favne stengærder, vandafledning og omfattende frugt- og humleavl. Som kartoffelavler var K. en af de første i landet. – Han besad endvidere en bogsamling på henved 200 bind, heriblandt medicinske skrifter, og var foruden at være en fremragende landmand kendt over hele Fyn som lægekyndig der søgtes også af folk uden for bondestanden – apotekeren i Odense stod 1732 fadder til hans første barn – og som i sin behandling af patienterne udviste megen kyndighed og selvkritik. Han nød stor anseelse og påskønnelse i sin samtid, og hans bevarede journal over sine patienter viser ham som en dybt religiøs person. 1776 overlod han gården til en søn.

Familie

Forældre: gårdfæster Christen Jørgensen (ca. 1687–1752, gift 2. gang med Maren Rasmusdatter, gift 2. gang med gårdfæster Søren Hansen) og Maren Stephensdatter (død 1723). Gift 1.7.1731 i Ubberud med Maren Rasmusdatter, født ca. 1693 i Næsby, død 19.12.1774 på Korsebjerggård (gift 1. gang med gårdfæster Oluf (Ole) Pedersen, Korsebjerggård, ca. 1665–1729), d. af gårdfæster Rasmus Jørgensen (død 1724, gift 2. gang med Karen Knudsdatter, død 1753, gift 2. gang med gårdfæster Rasmus Poulsen, død 1764) og Maren Larsdatter.

Bibliografi

J. K. Trojel i Mag. for patriotiske skribenter, 1771 nr. 11–12. D. E. Rugaard: Fremragende da. bønder, 1871 56–71. K. Carøe i Fra arkiv og museum V, 1912–15 150–71. Fr. Hjort i Årbog for hist. samf. for Odense og Assens amter, 1928 510–22.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
vandafledning
se afvanding . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CBjø
18/07/2011
  • Læst 371 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki