Dansk Biografisk Leksikon

Peder Knudstrup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Peder Knudstrup, Peder Nielsen Knudstrup,  31.1.1781-20.8.1858, bonde, stænderdeputeret. Født i Knudstrup, Granslev sg, død i Jebjerg, Ørum sg., begravet i Ørum. K. gjorde i ti år soldatertjeneste og overtog efter afskeden 1812 svigerfaderens fæsteledige gård i Lerbjerg. Gården var ved overtagelsen i en ret dårlig forfatning, men han drev den på en så udmærket måde at der gik ry deraf. Han fulgte Christian Høeghs "Vejvisning", indførte vekseldrift og sommerstaldfodring, drev en udvidet kartoffelavl, merglede sine marker osv. De forbedringer han indførte har han skildret i en udførlig indberetning til landhusholdningsselskabet der i sin årsberetning for 1819–20 giver en sammentrængt fremstilling af dem. Selskabet hædrede ham med sin guldmedalje, sendte landvæsenselever til ham og overdrog ham flere tillidshverv. J. C. Drewsen betegnede ham i Nye landoeconomiske Tidender som "Danmarks første Bonde". 1824 blev K. ejer af Røved vejrmølle og gård i Ødum sogn, 1839 solgte han den og købte senere gården Tebbestrup. Denne solgte han 1842, og i de følgende år ejede han forskellige gårde. – Foruden at K. røgtede flere kommunale tillidsposter deltog han også i det politiske liv. Han var valgt i det 11. nørrejyske landdistrikt (Skjoldelev) som en af bøndernes repræsentanter i stænderforsamlingen i Viborg 1836 og 1838. Næst efter Ole Kirk var K. den mest fremtrædende bonderepræsentant i Viborg i de første samlinger. Han var medlem af mange udvalg og stillede 1836 et forslag om hoveriets afløsning i tilslutning til et lignende fra Drewsen i Roskilde stænder.

Familie

Forældre: snedker Niels Petersen og Karen Sørensen. Gift 27.2.1813 i Granslev med Charlotte Magdalene Amalie Christiansdatter, født ca. 1783 i Lerbjerg, død mellem 1845 og 55, d. af gårdejer Christian Frederiksen og Ane Iversdatter (gift 1. gang med N.N.).

Udnævnelser

DM. 1813.

Bibliografi

J. C. Drewsen i Nye landoecon. tid. III, 1821 197–202; V, 1823 100–05. D. E. Rugaard: Fremragende da. bønder, 1871 278–91. Hans Jensen: De danske stænderforsaml.s hist. I, 1931.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bonde
svensk uradelig slægt, der formodentlig stammer ...Artikel i Den Store Danske
årsberetning
tidl. anvendt navn for ledelsesberetning . ...Artikel i Den Store Danske
forfatning
udtryk for den institutionelle opbygning og opga ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HaJen
18/07/2011
  • Læst 410 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki