Dansk Biografisk Leksikon

Jørgen Skeel

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jørgen Skeel, Jørgen Christensen Skeel,  12.5.1656-7.3.1695, godsejer. Født på GI. Estrup, død sst., begravet i Auning k. S. studerede et par år ved Kbh.s univ., især matematik og rejste derpå 1676 til Holland hvor han i Nijmegen opholdt sig hos den danske ambassadør Just Høg. 1677 hjemkaldtes han ved sin mors død, men rejste 1680 på ny ud og besøgte Holland, Frankrig (1680–83), England hvor han overværede prins Jørgens bryllup (1683), Frankrig hvor han med sin svoger Frederik Gersdorff kondolerede Ludvig XIV i anledning af hans dronnings død (1683), Italien og Tyskland. Efter hjemkomsten blev han kammerjunker, men søgte i øvrigt ikke statstjeneste. Han gik op i bestyrelsen af de mange godser han havde arvet efter faderen: Sostrup, GI. Estrup, Skærvad, Ulstrup, Ørbækgård, Nørregård og Rosenlund hvortil kom de af ham købte: Karmark (Middelsom hrd.), Skern (sst.) og Krenkerup (Musse hrd.). Hans samlede godsmængde er takseret til 6394 tdr. htk., men han afslog at lade godserne ophøje til grevskab hvorfor Christian V nægtede sit samtykke til hans ægteskab med en faderløs komtesse Ahlefeldt med den bemærkning at "lige og lige udi stand bedst føjede sig sammen". – Efter hans tidlige død oprettede hans enke 1697 GI. Estrup som stamhus for sin søn Christen S. (død 1731); ved sit 2. ægteskab bragte hun godserne på Lolland til slægten Reventlow.

Familie

Forældre: senere gehejmeråd, stiftamtmand Christen S. (1623–88) og Birgitte Rosenkrantz (1633–77). Gift 19.5.1691 på Bothkamp med Benedicte Margrethe Brockdorff, født 1678, død 7.6.1739 på Tølløse (gift 2. gang 1700 med lensgreve, overjægermester Christian Ditlev Reventlow, 1671–1738), d. af svensk oberst Cai Bertram B. til Bothkamp (1619–89, gift 1. gang 1644 med Susanne Amalie v. Münster, 1618–56, gift 1. gang 1636 med oberst Rüdiger v. Waldow, død 1642) og Hedevig Rantzau.

Ikonografi

Mal. af P.v.d. Meulen, 1664 (Brahetrolleborg). Min. (Fr.borg). Mal. (GI. Estrup). Ligprædikenstik af A. Reinhardt, 1699, efter mal. af W. Ribolt. Liggende statue af Th. Quellinus ca. 1699 på epitafium (Auning k.).

Bibliografi

Vilh. S. Skeel: Optegn, om familien Skeel, 1871 268–72; suppl., 1882 78. Johan Braem: Ligprædiken over J. S., 1697 (trykt i uddrag i C. P. Rothe: Brave da. mænds og qvinders berømmelige eftermæle I, 1753 315–26). V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren Thomas Quellinus, 1926. Danske slotte og herregårde, 2. udg. ved Aage Roussell VI, 1965 133f; XIV, 1967 116–18.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
ambassadør
chef for en diplomatisk repræsentation eller for en ...Artikel i Den Store Danske
Auning
 tidligere stationsby på Djursland, 22 km øst fo ...Artikel i Den Store Danske
Krenkerup
hovedgård på Lolland 3 km sydøst for Sakskøb ...Artikel i Den Store Danske
Sostrup
1725-1829 Skeel , 1829-1944 Benzon , hovedgård ...Artikel i Den Store Danske
Ahlefeldt
holstensk-dansk adelsslægt. Benedict Ahlefeld ...Artikel i Den Store Danske
Nijmegen
hollandsk by ved floden Waal i provinsen Geld ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
COBA
18/07/2011
  • Læst 813 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki