Dansk Biografisk Leksikon

Preben Brahe, f. 1627

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Preben Brahe, f. 1627,  18.6.1627-27.3.1708, godsejer. Født på Hagenskov, død på Engelsholm, begravet i Horne k. Efter en omhyggelig skoleuddannelse sendtes B. først til Sorø akademi, derefter (1647) på studierejse til Tyskland, Nederlandene, Frankrig og Italien; 1647 immatrikuleredes han i Leiden som stud. jur., 1650 i Padova og Rom. 3.5.1651 var han i Nürnberg, formentlig på hjemvejen. Ved sit bryllup 1653 fik han af faderen overladt Engelsholm (ved Vejle) hvor han fra nu af med et par afbrydelser havde bolig til sin død. Under svenskekrigen, mens hans jyske gods hærgedes frygteligt af fjenden, opholdt han sig på Sjælland, først på Næsbyholm, senere i Sorø hvor han havde sin svigermor Karen Bille og hustruens ugifte faster Anne Gøye i huset. 1660 overværede han rigsdagen i Kbh., 1661 underskrev han suverænitetsakten. Ved faderens død arvede han flere fynske gårde som han dog med undtagelse af Østrupgård atter hurtigt solgte for at få rede penge til skatter og udbedring af sit jyske gods. 1677 fik han efter moderen Hvedholm hvor han nu tog ophold; men efter denne gårds brand 1681 og hustruens død 1683 overlod han sine fynske besiddelser til sine børn og beholdt selv kun det medtagne Engelsholm. Her levede han nu i 25 år som enkemand; hans ugifte datter Karen B. førte hus for ham, ligesom hun ved sine interesser og kundskaber var ham til megen trøst og opmuntring. B. nød i samtiden usædvanlig agtelse for sin fromhed og fine dannelse, et ry der så vidt man kan skønne heller ikke var ufortjent. – Både han og hustruen var åndeligt interesserede; hun har oversat et par småting fra fransk, han har (i Karen B.s bibliotek) efterladt sig et manuskript der foruden nogle betragtninger over bøn og nadver indeholder nogle salmer, skrevet i hans ungdom på Næsby holm 1644.

Familie

Forældre: rigsråd Jørgen B. (1585–1661) og Anne Gyldenstierne (1596–1677). Gift 11.9.1653 i Odense med Susanne Gøye, født 6.10.1634 på Hvidkilde, død 7.9.1683 i Kbh., d. af Falk G. (1602–53) og Karen Bille (1598–1670). – Far til Karen B. Bror til Steen B. (1623–77).

Ikonografi

Mal. (Sæbygård; Odense kloster; rådhuset i Vejle m.fl.st.).

Bibliografi

Museum, 1895 I 339–42 344–50 (breve). Saml. til jysk hist. og topogr. 3.r.VI, 1908–10 309–12 (brev fra P. B.). – Danm.s adels årbog V, 1888 107. – Ligprædikenmanus, i Karen Brahes bibl., landsark. for Fyn. Papirer i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Østrupgård
tidligere navn på herregården Lerchenborg . ...Artikel i Den Store Danske
Engelsholm
tidligere hovedgård og gods ved Engelsholm Sø ...Artikel i Den Store Danske
Leiden
hollandsk by 15 km nordøst for Haag ; 118.50 ...Artikel i Den Store Danske
Næsbyholm
hovedgård (sædegård) ved landsbyen Næsby 8 km ...Artikel i Den Store Danske
Hvedholm
hovedgård (sædegård) 3 km vest for Faaborg. H ...Artikel i Den Store Danske
Hagenskov
1667-1962 Frederiksgave , hovedgård på Fyn 7 ...Artikel i Den Store Danske
Padova
tysk Padua , provinshovedstad i et økonomisk ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HBruun
17/07/2011
  • Læst 397 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki