Dansk Biografisk Leksikon

Hans Jørgen Dahl

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Jørgen Dahl,  1694-16.9.1779, regimentskriver, landmand. Født i Vig i Odsherred, død i Kollekolle, begravet i Værløse. D. opdroges fra sin tidlige ungdom til landvæsenet, blev 1736 forvalter over det ene frederiksborgske rytterdistrikt, 1745 regimentskriver over Kbh.s amts rytterdistrikt og forblev i denne stilling til 1771 da han efter længere tids svagelighed afskedigedes med pension ved en kabinets-ordre. Snart efter blev der dog anlagt sag mod ham for mangler i de regnskaber han havde at gøre rede for, og denne sag trak ud til efter hans død. Dommen gik hans bo imod og kunne vel ikke andet; men at han ikke havde handlet af egennytte, og at han til almennyttige foranstaltninger havde anvendt - om end uden bemyndigelse - langt større summer end dem han droges til ansvar for synes sikkert. Han var en nidkær embedsmand og tillige en virksom landmand, en foregangsmand for den rent praktiske side af landboreformerne der på mange måder arbejdede for landbrugets fremme i sit distrikt ved at indføre forbedrede agerdyrkningsredskaber, udgrave tørvemoser, sætte udyrkede jorder i frugtbringende stand, beså betydelige strækninger med skovfrø, udbedre vejene osv. På højere sted var han en varm talsmand for distriktets bønder som han ved selv at udsætte præmier og på andre måder utrættelig opmuntrede til flid og foretagsomhed. Forskellige af sine erfaringer på det landøkonomiske område lod han offentliggøre i trykken.

Familie

Forældre: sognepræst i Fårevejle Jacob Christensen D. (død 1718) og Ane Jensdatter Riber (død 1745 el. 46). Gift Dorothea Magdalene Schäffer, født 11.2.1715 i Hillerød, død 14.9.1792, d. af stutmester Anton Frederik S.

Ikonografi

Maleri.

Bibliografi

Kabinetsstyrelsen i Danm. 1768-1772, udg. Holger Hansen, II, 1919 228. Fridlev Skrubbeltrang: Husmand og inderste, 1940 224 (fot. optr. 1977).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

  • Der er endnu ingen tags til denne artikel
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
landboreformerne
lovgivningsarbejde i Danmark i sidste halvdel af ...Artikel i Den Store Danske
bemyndigelse
se fuldmagt . ...Artikel i Den Store Danske
Værløse
Lille Værløse , byområde 18 km nordvest for ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HaJen
17/07/2011
  • Læst 340 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki