Dansk Biografisk Leksikon

Peter Sax

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Peter Sax,  6.9.1597-.1662, bonde, lokalhistoriker. Født i Evensbüll (på den 1634 bortskyllede del af Nordstrand), død i Koldenbuttel sg. i Ejdersted, begravet sst. S. gik i skole i Husum (1609–14) og Lübeck (1614–17) og studerede derefter i Wittenberg og Jena. Ca. 1630 vendte han hjem til Nordfrisland hvor han bosatte sig på Staatshof i Drandersum og hurtigt opnåede en meget anset position, dels som kirkeældste, dels (fra 6.12.1630) som rådmand i Ejdersted, 1639 første rådmand. Ved siden af landbrug og tillidshverv tog han sig tid til uhyre flittige studier i egnens lokalhistorie og samlede et omfattende materiale der i manuskript er bevaret (i Det kgl. bibl.) takket være vennen, staller Heistermann v. Ziehlberg og hvis omfang er enestående bedømt med de nordfrisiske historieskriveres alen. 1631–36 udarbejdede han en historisk beskrivelse af Ejdersted, Ever-schop og Utholm, men udvidede derefter planen og afsluttede s.å. en tilsvarende skildring af hele Nordfrisland som han indtil 1654 forøgede med talrige tilføjelser. Samtidig færdiggjorde han det omfangsrige arbejde Annales Eyderstadiensium, forøget indtil 1645, hvori han har beskrevet nordfrisernes historie i almindelighed, deres herkomst og skæbne gennem tiderne. Fra 1637 stammer også en række beretninger om de nordfrisiske øer og herreder (Nordstrand, udg. 1910 af Emil Bruhn m. indledn. af Reimer Hansen). 1638 fuldendte han den store kortsamling Frisia Minor, hvis historiske kort for en stor dels vedkommende er udarbejdet af J. Mejer og afspejler tidstypisk århundredets mere fantasifulde opfattelse af muligheden for kartografisk at belyse fortiden. 1639 reviderede han en tidligere forfattet skildring af Helgoland, og 1640 afsluttede han rækken af historisk-topografiske værker med en bog om Ditmarsken. Ingen forgænger eller efterfølger kunne opvise magen. Det store materiale var dels hentet fra samtlige forudgående nordfrisiske lokalhistorikeres værker, dels fra de forfattere der hørte den slesvigske kreds til (Tratziger, brødrene Cypræus, Niels Heldvad m.fl.), dels endelig fra klassiske og middelalderlige kilder og fra de nyere vestfrisiske historikere (Peters, Emmius, Furmerius, Hamconius o.a.); hvortil kom brevmateriale, mundtlige beretninger og personlige iagttagelser i marken. Kildekritisk bedømmelse gjorde S. ikke meget ud af, men han var oftest omhyggelig med sine henvisninger, og selv om tradition og spekulation har en meget fremtrædende plads i stoffet, rummer optegnelserne nær S.s egen tid dog en del oplysninger af betydning, ikke mindst vedrørende priser, bedrift og digearbejder. S. fortæller bredt og omstændeligt uden at blive kedelig, og hans Annales har haft stor indflydelse på Heimreichs kendte Nord-Fresische Chronick (1666). S.s sidste to arbejder, De præcipuis rebus gestis frisiorum septentrionalium, 1656 og Exercilaliones historicæ, 1657–61, er mindre interessante og bringer ikke noget nyt frem.

Familie

Forældre: bonden Sax Laurentzen (1568–1648) og Ida Jons (1578–1655), d. af Jon Peters fra Koldenbüttel. Gift 28.4.1622 med Margareta, død 21.9.1646 (gift 1. gang med Hemminghausen i Koldenbüttel).

Bibliografi

Bibliografi i Schlesw.-holst. Lex. IV, Neumünster 1976 200f. – Johs. Moller: Cimbria lit. I, 1744 581. Schlesw.-holst. Anzeigen, Glückstadt 1753 26 lf. M. Anton Heimreichs nordfresische Chronik, udg. N. Falck I, 1819 XIVf. P. Lauridsen i Hist. t. 6.r.I, 1887–88 især 249–51 378–95. E. Bruhn i Veröffentlichungen des Nordfriesischen Vereins für Heimatkunde III, Husum 1905–06 83–87. Reimer Hansen i P. S.: Nordstrand, udg. E. Bruhn, Husum 1910 = sst. VI. E. Bruhn i Nordelbingen II, Flensb. 1923 208–29. Vello Helk i Fund og forskn. XXII, 1975–76 61.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
spekulation
(af lat. speculatio 'iagttagelse, overvejelse', ge ...Artikel i Den Store Danske
Nordfrisland
område i den tyske delstat Slesvig-Holsten ved ...Artikel i Den Store Danske
Wittenberg
by ved Elben i den tyske delstat Sachsen-Anha ...Artikel i Den Store Danske
kirkeældste
lokale menighedsledere efter bibelsk forbillede. De ...Artikel i Den Store Danske
lokalhistorie
historisk disciplin med udgangspunkt i lokalområ ...Artikel i Den Store Danske
Niels Heldvad
1564-1634, dansk præst og forfatter. Han blev ...Artikel i Den Store Danske
Helgoland
tysk ø i Nordsøen tilhørende delstaten Slesvig-H ...Artikel i Den Store Danske
kartografisk
(se kartografi ), vedr. kartografi. ...Artikel i Den Store Danske
Ejdersted
(ty. Eiderstedt ), nordfrisisk halvø på vestkys ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Hens
18/07/2011
  • Læst 543 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki