Dansk Biografisk Leksikon

Christoffer Rosenkrantz

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christoffer Rosenkrantz, d. 23. el. 24.3.1610, til Høgsbro, godsejer. Henrettet. Død i Kbh. R. tilhørte en nærmest lavadelig sidelinje der havde hjemme i Nordslesvigs marskegne. Foruden Høgsbro, som han fik med sin anden hustru, ejede han her i forening med broderen Carsten slægtsgården Kogsbøl; Hundsbæk nord for Kongeåen solgte han 1607. Disse ret ubetydelige besiddelser gav intet grundlag for større indflydelse, og R. har da også kun vundet ry ved sine forsøg på at øge dem ved bedragerier. Disse gik bl.a. ud over broderen; men det bedst kendte af dem og det som gav anledning til hans fald var rettet mod fru Karen Strange. Dennes 1608 afdøde mand, Christen Juel, havde skyldt R. 1000 daler; ved falsknerier gav han det nu udseende af at gælden havde beløbet sig til 5000 daler og at gården Donslund (nu Grindsted) havde været sat i pant derfor. På Slogs herredsting nov. 1608 fik han den også tildømt og tog den i besiddelse. Men på herredagen i Horsens n.å. lykkedes det fru Karen at bevise falsknerierne så hun fik sin gård tilbage. R. blev nu taget i varetægtsarrest, først på Skanderborg, senere på Koldinghus. Forgæves søgte han at redde sig ved at skyde skylden på en hjælper, herredsskriver Anders Pedersen til Kærgård som blev henrettet. Da en husundersøgelse havde bragt flere graverende ting for dagen opfordredes alle der havde nogen klage på ham til at søge deres ret. Som følge heraf forelå på herredagen i Kbh. 1610 flere sager til behandling; vigtigst var dog at oversekretær Niels Krag (1574–1650) på kongens vegne rejste tiltale for falsk. Dommen faldt 17.3.; den gik ud på at R. som æreløs falskner skulle have sin hals forbrudt. – Christian IVs historiker Niels Pedersen Slange tillægger kongen personligt æren for falskneriets afsløring idet han skal have opdaget at vandmærket i det falske brev var yngre end tekstens datum; T. Troels-Lund har imidlertid godtgjort at denne historie må henføres til en anden, mindre kendt retssag.

Familie

Forældre: Bendix Iversen R. (død tidligst 1566) og Anne Carstensdatter Grib (død tidligst 1604). Gift 1. gang med Appollonia v. Karberg, død før 1594, d. af Balthasar v. K. (død ca. 1594) og Catharina v. Deden. Gift 2. gang med Johanne Galskyt, død 17.2.1607 (gift 1. gang med Ludvig Nielsen Rosenkrantz til Høgsbro, død ca. 1590), d. af Peder G. (død ca. 1554) og Bege Clausdatter Emmiksen (død 1613). Gift 3. gang med Kirsten Stygge (gift 2. gang med Søren Munk, død 1666), d. af Niels S. (død 1606) og Sophie Sandberg (død 1577).

Ikonografi

Fremstillet på flere historiemal. o.l. s.m. Chr. IV: mal. af C. W. Eckersberg udst. 1847, og af F. C. Lund udst. 1855. To tegn. formentlig af Chr. Rosenberg (Fr.borg). Tegn. af W. Marstrand, 1861 (Hirschsprung) til mal. (Roskilde domk.) samt andre mal. af samme.

Bibliografi

Saml. af kongens rettertings domme 1605–14, udg. V. A. Secher, 1885–86 især 283–87 301–09. Kancelliets brevbøger 1609–15, 1916.-Troels-Lund i Hist. t. 4.r.III, 1872–73 518–37 og IV, 1873–74 243f (samarb. i samme forf.s Hist. fortællinger I, 1910 195–213).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
graverende
(se gravere ), skærpende; kompromitterende; alvorli ...Artikel i Den Store Danske
husundersøgelse
straffeprocessuelt tvangsindgreb , hvis anvendelse ...Artikel i Den Store Danske
Koldinghus
tidligere kongeligt slot i Kolding, formentli ...Artikel i Den Store Danske
Kongeåen
vandløb med udløb i Vadehavet, danner grænse ...Artikel i Den Store Danske
herredsting
indtil 1919 de almindelige domstole i herredern ...Artikel i Den Store Danske
Kærgård
(1411 Kiergaard 'gården ved kæret'), Kjærgård , ...Artikel i Den Store Danske
historiker
(af lat. historicus ), person, der studerer histori ...Artikel i Den Store Danske
Retten og magten
En lensinstruks fra 1557 indskærpede, at bøndernes ...Artikel i Danmarkshistorien
Niels Pedersen Slange
1656-1737, dansk historiker og embedsmand. Slange gj ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HBruun
18/07/2011
  • Læst 635 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki