Dansk Biografisk Leksikon

N.O. Hofman-Bang

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

N.O. Hofman-Bang, Niels Oluf Hofman-Bang,  27.6.1872-5.5.1951, landøkonom. Født i Kbh. (Frue), død på Hofmansgave, begravet Hasmark kgd., Odense amt. H.-B. blev student 1890 (Borgerdydskolen på Christianshavn) og efter et par års uddannelse ved praktisk landbrug studerede han økonomi og statistik og blev cand. polit. 1896. Han fortsatte sin uddannelse i udlandet, navnlig i Schweiz hvor han på universiteterne i Geneve og Zurich studerede mejeribakteriologi, fysiologi og kemi. 1900 blev han ansat som assistent ved forsøgslaboratoriets kemiske afdeling, og 1908 overtog H.-B. stillingen som forsøgslaboratoriets forstander. Han trådte til som leder i en for laboratoriet ret vanskelig periode, og han stod i meget fremmed for personer og forhold i landbruget. Både fra det praktiske landbrugs side og fra repræsentanter for den fysiologiske videnskab var der gennem en årrække stillet krav om ændringer i forsøgsarbejdet, og endnu var organisationen som i N. J. Fjords tid således at forstanderen varetog både den administrative og den faglige ledelse. H.-B. førte arbejdet videre med takt og pligtopfyldende grundighed, men blev genstand for en del kritik fra kredse i landbruget, og ønskerne udefra om større indflydelse ved forsøgenes planlægning førte til en omordning 1919 med nedsættelse af Statens husdyrbrugsudvalg og Statens mejeriudvalg der fik ansvaret for forsøgenes faglige ledelse, og H.-B.s virksomhed blev derefter særlig den administrative side. Foruden ledelsen af de lovbefalede smørbedømmelser fortsatte han med den direkte ledelse af forsøgene med høns og har herom skrevet flere beretninger. Da staten 1917 overtog driften af gårdene Favrholm og Trollesminde ved Hillerød blev H.-B. formand for administrationsudvalget, og i denne stilling fik han betydning for gårdenes indretning som hjemsted for husdyrbrugsforsøg. 1934 blev stillingen som administrerende forstander for forsøgslaboratoriet nedlagt som led i en nyordning af den samlede husdyrbrugsforsøgsvirksomhed, og H.-B. trak sig tilbage til fædrenegodset Hofmansgave.

Familie

Forældre: cand.polit., senere hofjægermester, stamhusbesidder Niels Erik H.-B. (1844–1929) og Charlotte Louise Muller (1851–1934). Ugift.

Udnævnelser

Hofjægermester 1936. – R. 1924. DM. 1934.

Ikonografi

Mal. af Ellen Hofman-Bang, 1912. Foto.

Bibliografi

Ugeskr. for landmænd, 1908 168; sst. 1934 282. Holger Ærsøe: Husdyrbrugsforsøgsvirksomheden i Danm. 1882–1942, 1943 = Beretn. fra forsøgslab. CC 141 183 213 226 230–39 251–53 272 279f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Hofmansgave
hovedgård på Nordfyn 6 km NØ for Otterup. Går ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
CBjø
18/07/2011
AkMil
18/07/2011
  • Læst 446 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki