Dansk Biografisk Leksikon

Niels Giersing

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Niels Giersing,  20.6.1783-8.1.1835, landøkonom. Født på Sandbygård ved Ringsted, død på Mørupgård, begravet i Fjennesle. G. blev student 1801, privat dimitteret, tog filosofikum 1802 og blev juridisk kandidat 1806; han købte derefter n.å. hovedgården Nørager i Holbæk amt som han solgte med tab 1823. Senere ejede G. Hesselbjerggård i Holbæk og Appelsbjerg i Sorø amt. Han var medlem af tiendekommissionen for Holbæk amt. G. var en ret produktiv landøkonomisk forfatter og skrev bl.a. Praktisk Anviisning i Landoeconomien I-II, 1825-29, Om Hestes, Qvægs og Faars Fodring, 1826 (2. opl. 1827, ny udg. 1848), Practiske lagttagelser, grundede paa mange Aars Erfaringer om den for Fædrenelandet vigtige Smørproduction, 1828 (2. opl. 1838 oversat til svensk). Fra tysk oversatte G. et skrift om sædskifte. 1828 blev han udset til leder af det ved kgl. resolution af 30.5.s.å. oprettede institut for agerdyrkning og forstkultur på hovedgården Mørup under Sorø akademi. Instituttet der var et forsøg og derfor benævntes "Interims-" var den første statsanstalt for landbrugsundervisning i Danmark. Ved åbningen 1830 meldte der sig ni elever, men senere var der ikke tilstrækkelig tilgang. G. var samtidig forstander for instituttet og forpagter af avlingen, men da han ikke kunne svare den fastsatte afgift blev instituttet ophævet og gården bortforpagtet 1835. Det kan dog næppe alene lægges G. til last at skolen gik dårligt. Han besad ærlig vilje, men tiden var ikke moden til en sådan skole, og dens ordning var også mindre praktisk. G. udarbejdede en redegørelse Om Agerdyrknings- og Forstinstitutet paa Møerupgaard, 1831. - Kammerråd 1830. – En søn Ove Malling Giersing, født 20.6.1813, død 13.9.1901, blev student fra Sorø 1831, cand. med. 1838, praktiserende læge til han 1856(-78) blev stiftlæge på Vallø. Han blev 1863 prisbelønnet for en afhandling om Lægernes Vidnepligt. I sine sidste år hvor han boede på Fr. berg var han aktiv i kampen mod den legaliserede prostitution og var 1879-82 formand for foreningen med dette mål. R. 1879.

Familie

Forældre: forpagter på Sandbygård, senere ejer af Nordruplund og Tårnholm, kammerråd Peder Jensen G. (1747-1811) og Magdalene Cathrine Fogh (1755-1821). Gift 20.5.1811 i Kbh. (Trin.) med Frederikke Amalia Malling, født 1.5.1788 i Kbh. (Petri), død 13.11. 1869 i Odense, d. af senere gehejmestatsminister Ove M. (1747-1829) og Christiane Beck (1761-1834).

Bibliografi

O. M. Giersing: Stamtvl. over efterkommerne af Peder Pedersen Malling og Charlotte Hylleborg Storm, 1884. N. C. Øst: Materialier til et da. biogr. -lit. lex., 1835 nr. 9 69.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
filosofikum
examen philosophicum, Den almindelige filosofi ...Artikel i Den Store Danske
resolution
beslutning; udtalelse fra en forsamling efter forhan ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AChr
18/07/2011
  • Læst 391 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki