Dansk Biografisk Leksikon

Ludvig Reventlow

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Ludvig Reventlow, Ludvig Eduard Alexander Reventlow,  5.11.1848-19.6.1916, greve, landmand, politiker. Født på Pederstrup, død i Kbh., begravet i Tillitse. F. lærte landbruget på godser på Lolland og i Slesvig hvorefter han 1872–91 var forpagter af Skelstofte under Christianssæde. 1891 erhvervede han Rudbjerggård ved Nakskov. Hans friske initiativ og praktiske driftsledelse skaffede ham en enestående anseelse som landmand, og talrige var de tillidshverv han i årenes løb beklædte i standsfællernes kreds. 1888–94 var han formand for sukkerroedyrkerne på Vestlolland, 1892–1905 for Maribo amts økonomiske selskab, 1896r-1911 for De samvirkende lolland-falsterske landboforeninger, og 1893–1916 var han medlem af landhusholdningsselskabets bestyrelse. – Tidligt kom han med i det offentlige liv. 1876–84 var han medlem af Vesterborg sogneråd og 1900–10 af Maribo amtsråd. Som tilhænger af en mådeholden og fordragelig agrarpolitik, nærmest på linje med den der forfægtedes af ministeriet Reedtz-Thott valgtes han 1895 i Nakskovkredsen til folketinget. Han stillede sig som højremand, men hans valg støttedes også delvis af venstre i kredsen. På rigsdagen sluttede han sig til det forligsvenlige højre under Lars Dinesens førerskab, og efterhånden nærmede han sig venstre mere og mere. 1903 udmeldte han sig af højre, og 1906 gik han i valggruppe med venstrereformpartiet. Han stillede sig ved valget dette år som venstremand og holdt endnu, stærkt trængt af socialdemokratiet, kredsen ved valgene 1909 og 1910. 1913 opgav han at søge valg. Han stemte 1910 for N. Neergaards fremskudte forter, men var 1912 kun en lunken tilhænger af ministeriet Berntsens grundlovspolitik. – 1899–1910 var han formand for kommissionen angående jord til landarbejdere og 1914–16 medlem af Landmandsbankens bankråd: -Kammerherre 1909.

Familie

Forældre: hofjægermester, greve Eduard Vilhelm R. (1810–68) og Johanna Amalia Elisabeth Magdalene (Helene) v. Heimbruch (1824–1911). Gift 20.7.1883 i Humlebæk med Benedicte Ulfsparre Bech, født 6.3.1857 på Valbygård, død 23.2.1938 på Rudbjerggård, d. af senere hofjægermester August B. (1815–77) og Kirstine M. Rothe (1823–86). – Bror til Eduard R. (1861–1923).

Udnævnelser

R. 1898. DM. 1907.

Ikonografi

Træsnit. Mal af J. C. Schlichtkrull, 1917 (Rudbjerggård). Foto.

Bibliografi

N. P. Bransager og P. Rosenkrantz: Den danske regering og rigsdag, 1901–03 407–09. Nationaltid. 21.6.1916. Nakskov tid. s.d. C. C. Clausen i Politiken s.d. Ugeskr. for landmænd LXI, s.å. 351. Alfr. Bindslev: Konservatismens hist. II, 1938 77 133 206. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Pederstrup
hovedgård 12 km nordøst for Nakskov. Gården ...Artikel i Den Store Danske
landboforeninger
det mellemstore landbrugs faglige organisationer. De ...Artikel i Den Store Danske
Rudbjerggård
hovedgård 7 km syd for Nakskov. Gården er ken ...Artikel i Den Store Danske
Christianssæde
Kristianssæde , hovedgård (184 ha, 1995) 12 km ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PStav
18/07/2011
  • Læst 440 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki