Dansk Biografisk Leksikon

Søren Klestrup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Søren Klestrup, Søren Nielsen Klestrup,  8.2.1737-9.4.1801, landmand. Født i Klæstrup ved Nibe, død på Giesegård ved Ringsted, begravet i Nordrup. Om K.s opvækst vides kun at han en tid opholdt sig i Ålborg og modtog en efter forholdene god skoleundervisning. 1762 blev han ridefoged på godset Refsnæs syd for Ålborg, men 1765 kom han til Giesegård hvor han n.å. blev godsinspektor, en post han besad til sin død. K. fik snart ry som en dygtig landmand, og 1778 var han den ene af de tre "kyndigste" landbrugere som amtmanden bad afgive betænkning om kornavlens forbedring. Under grev Fr. Chr. Schack blev der taget forskellige initiativer til reformer på godset, men efter dennes død 1790 synes K.s reformplaner til en vis grad stækket af den administration der udpegedes til at forestå godsets drift. – Da F. W. Wedel-Jarlsberg havde udsendt Vejledning til rigtige Begreb om de Danske Jordegodsers Indretning, 1782 der forsvarede det eksisterende system udsendte K. anonymt Betænkninger i Andledning af nogle Poster udi Friherre af Wedel-Jarlsbergs Vejledning til rigtige Begreb om de Danske Jordegodsers Indretning i Hovedgaarde. Meddeelt en Ven i det Slesvigske af Een i Sielland, 1782. K. skildrede her med baggrund i konkrete eksempler fra godset bondernes og bondelandbrugets elendige tilstand og lagde hovedansvaret for de ringe forhold på det ubestemte hoveri. S.å. udgav han som replik på et svar fra Wedel-Jarlsberg Antegnelser i Friherre af Wedel-Jarlsbergs Anmerkninger over Betænkningerne i Anledning af nogle Poster udi Vejledningen. Debatten mellem K. og Wedel-Jarlsberg indleder den litterære drøftelse af landbospørgsmålet i 1780erne, og K.s mørke billede af forholdene har i vid udstrækning været accepteret af historieskrivningen. Det må dog påpeges at K.s beskrivelse i det højeste kan have gyldighed for visse, særlig hoverityngede områder på Sjælland.

Familie

Forældre: gårdfæster Niels Nielsen Klæstrup (død 1746) og Kirsten Sørensdatter (død 1771). Gift 30.9.1779 med Claudine Marie Neergaard, født 23.6.1746 på Dragsholm avlsgård, død 12.5.1823 i Farringløse, d. af hollænder på Dragsholm, senere forpagter af Sorø Ladegård Johan N. (død 1774, gift 2. gang 1762 med Margrethe Hedvig Hansteen, 1737–1810) og Elisabeth Clausen Kamp (død 1755).

Bibliografi

S. K.s indberetninger i Bol og by 111, 1962 33–38. -Edv. Holm: Kampen om landboreformerne, 1888 (reproudg. 1974) 61–64. Fritz Jacobsen i Årbog for Hist. samf. for Sorø amt 1936 69f. Niels Fr. Rasmussen sst. 1963 48–88. Samme sst. 1968 139–48. Th. Kjærgaard i Fortid og nutid XXVIII, 1979 180.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Schack
nedersaksisk uradelsslægt, som kendes fra 1100-t ...Artikel i Den Store Danske
Giesegård
hovedgård 9 km SØ for Ringsted. Giesegård ble ...Artikel i Den Store Danske
betænkning
udtalelse og indstilling fra et folketingsudvalg om ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CBjø
18/07/2011
  • Læst 577 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki