Dansk Biografisk Leksikon

C. Weeke

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

C. Weeke, Frederik Herman Christian Weeke,  11.12.1832-19.4.1905, bibliotekar. Født i Odense, død i Kbh., begravet på Frbg. (Solbjerg). W. blev student fra Odense 1852, cand.phil. 1853, studerede jura men tog ingen embedseksamen; 1861 fik han midlertidig ansættelse ved Det kgl. bibliotek, blev 1863 assistent og 1885 underbibliotekar. Udadtil trådte han, der var en sagtmodig og personlig beskeden mand, ikke i forgrunden; des mere kom han til at betyde indadtil som en elskværdig, samvittighedsfuld og ualmindelig kundskabsrig medarbejder der altid hjælpsom med største uegennytte stillede sin viden til andres rådighed. Sin hovedvirksomhed havde han på udenlandske afdeling, men deltog også i den danske afdelings katalogarbejde. Takket være hans interesse for bibliotekets håndskriftsamlinger lykkedes det ham 1866 i et stort håndskrift med aktstykker til kirkens og skolens historie at fremdrage den afskrift af Peder Palladius' visitatsbog som er værkets eneste tekstkilde. På egen hånd satte han sig ind i middelalderlig skrift og opnåede på dette hos os da ganske udyrkede felt en sådan sikkerhed, ikke blot praktisk, men også metodisk at en efterfølger og medforsker (L. Weibull) har betegnet ham som "grundläggaren av paleografiens studium i Norden"; for Chr. Bruun bestemte han alderen af bibliotekets illuminerede håndskrifter ad palæografisk vej og havde angående det berømte Angersfragment af Saxo den opfattelse af dettes tilblivelse, som vel en tid underkendtes fra tysk side, men nu er knæsat som den rette. 1877 var han medstifter af Selskabet til udgivelse af kilder til dansk historie. Som tilsynsførende tog han virksom del i udgaverne af Christian IVs breve og Esrum klosters brevbog, og selv udgav han for selskabet 1884-89 Lunde domkapitels gavebøger hvor den palæografiske tidsbestemmelse af de gennem århundreder gjorte indførsler foretoges med en margen på en tredjedel århundrede; et omhyggeligt noteapparat vidner om hans store kendskab til dansk middelalders personal- og kirkehistorie. Også af Peder Laales ordsprog var han en udmærket kender, men ud over et mindre bidrag til deres overleveringshistorie fik han, der i det hele var lidet produktiv, intet offentliggjort. Da universitetsjubilæets danske samfund 1879 stiftedes, blev han dets sekretær, 1896 medlem af dets bestyrelse.

Familie

Forældre: købmand, skibsreder Johan Henrik Christoph W. (1793-1883) og Maren Hansen (1812-66). Gift 4.6.1870 i Odense med Emma Christine Røhr, født 30.1.1850 i Silkeborg, død 5.1.1912 på Frbg., d. af papirmager Boetius R. (1810-85) og Kirstine Olesen (død tidligst 1880).

Udnævnelser

R. 1893.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

H. O. L[ange] i Berl. tid. 22.4.1905. [J. A. Fridericia] i Hist. t. 7. r. VI, 1905-06 131f. L. Weibull i Necrologium Lundense, Lund 1923 XII. – Papirer i Kgl. bibl. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
bibliotekar
fagligt uddannet biblioteksmedarbejder, i Danmar ...Artikel i Den Store Danske
embedseksamen
normal afslutning på en universitetsuddannelse i Dan ...Artikel i Den Store Danske
kirkehistorie
Den kirkeligt organiserede kristendom er en reli ...Artikel i Den Store Danske
håndskrift
dels den skrivendes individuelle skrivestil (han ...Artikel i Den Store Danske
Peder Palladius
1503-1560, dansk luthersk teolog; bror til Niels ...Artikel i Den Store Danske
palæografisk
(se palæografi ), vedr. palæografi. ...Artikel i Den Store Danske
Bruun
adskillige slægter uden indbyrdes forbindelse. T ...Artikel i Den Store Danske
Lunde
by syd for Kramfors ved Ångermanälvens munding på de ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
CSPet
18/07/2011
  • Læst 351 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki