Dansk Biografisk Leksikon

C.W.K. Gleerup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

C.W.K. Gleerup, Christian Wilhelm Kyhl Gleerup,  24.9.1800-8.11.1871, boghandler. Født i Ålborg. Blandt de mange dygtige boghandlere som uddannedes hos Gyldendal under Jacob Deichmann og af denne blev hjulpet til etablering i de andre nordiske lande var G. den hvis virksomhed blev af største omfang og betydning. Sven Rinman betegner ham i sit nedennævnte værk som den første fagmand i moderne forstand blandt svenske boghandlere, og Karl Otto Bonnier omtaler hans succes i Sverige som en af årsagerne til at hans egen slægt emigrerede dertil. 1826 åbnede G. en boghandel i Lund hvis universitet netop da havde en blomstring. Hans klogskab og redelighed, hans dygtighed til hurtigt at fremskaffe udenlandske bøger og hans iver for at sprede svensk litteratur i udlandet skabte tillid til ham og bragte ham i forbindelse med indflydelsesrige kredse, så han allerede 1827 blev universitetsboghandler; svensk indfødsret fik han 1828. 1830 overtog han tillige i Göteborg en boghandel som dog fire år senere blev afstået til den ligeledes danskfødte N. J. Gumpert (1805-54). Snart begyndte G. også et forlag, væsentligt af teologisk og videnskabelig art; det fik et betydeligt omfang, og mindre end en måned efter oprettelsen 1843 af Svenska bokförläggareföreningen blev G. med en særdeles anerkendende udtalelse optaget som medlem af foreningen. 1.1.1861 overdrog G. sin boglade til sønnen Jacob Deichmann G. (1834-1914), mens han selv vedblev at lede forlaget til sin død, hvorpå også det overgik til Jacob G. der 1875 frasolgte bogladen, den endnu eksisterende Gleerupska universitetsbokhandeln. Forlaget er opgået i det svenske statsforlag Liber. Forståelsen af G.s sjældne dygtighed og pionergerning er fremdeles levende i svensk boghandel.

Familie

Forældre: stiftsrevisor, overmåler og vrager, krigsråd Niels Georg G. (1760-1819, gift 2. gang 1806 med Anna Bolette Hjorth, 1790-1846, gift 2. gang 1820 med kaptajn, senere major Christopher Herman Leonhardt, 1788-1848) og Gjertrud Catherine Hansen (1764-1805). Gift 30.9.1827 i Lund med Anna Katarina (Trina) Stack, født 10.7.1808 i Lund, død 10.11.1875 sst., d. af købmand Joseph S. (1771-1849) og Greta Maja Kilgren (1775-1849). – Halvbror til Asmund G.

Ikonografi

Stålstik af Weger. Mal. af Sven Walberg.

Bibliografi

C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. 11, 1870. Nord. boghandlertid. 17.11.1871. Henrik Schück: Den svenska förlagsbokhandelns hist. II, Sth. 1923. Ewert Wrangel: C. W. K. G. og det G.ska förlaget, Lund 1926. Karl Otto Bonnier: Bonniers I-IV, Sth. 1930-31. Sv. Rinman: Svenska bokförläggarefören. 1843-1887, Sth. 1951. Gleerups 150 år, red. Anders W. Mårtensson, Lund 1975.-Breve i Kgl.bibl.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
indfødsret
den retlige særstilling, som børn af danskere er ...Artikel i Den Store Danske
Bonnier
svensk forlagskoncern, stiftet 1837 i Stockho ...Artikel i Den Store Danske
Gyldendal
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S , ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AlFr
18/07/2011
  • Læst 486 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki