Dansk Biografisk Leksikon

Fr. Brummer

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Fr. Brummer, Johann Christian Friederich Brummer,  9.2.1768-21.4.1836, boghandler, forlægger. Født i Thöringen, død i Kbh. B. kom til Danmark 1788, indkaldt af "den tyske boghandler" Chr. G. Proft hos hvem han arbejdede og med hvis datter han blev gift. 1797 etablerede han sig som boghandler på Østergade i Kbh. 1798 blev han universitetsboghandler. Først 1811 søgte og fik han indfødsret. Hans boglade blev en af byens bedste; dens læsestue tiltrak mange kendte personligheder. Samtidig skabte B. et anseligt forlag af vekslende kvalitet. Han havde forbindelse med Jens Baggesen og Oehlenschläger. Af den sidste udgav han bl.a. Digte, 1802 (på titelbladet 1803), men vandt ikke forfatterens gunst. Peter Foersoms Shakespeare-oversættelser udkom hos B. Han var en driftig forretningsmand, over hvis publiceringsmetoder K. H. Seidelin ironiserede i Læsendes Aarbog. Over for tyske forlæggere der betragtede B. som landsmand opgav han større tab ved Kbh.s bombardement 1807 end han faktisk havde lidt; det indbragte ham betydelige dekorter. Efter kapitulationen forstod han at gøre gode forretninger med de engelske officerer. B. lod bøger trykke i Tyskland og havde, formentlig som den sidste københavnske boghandler, kommissionslager i Leipzig. En auktion efter hans død over bogladens bøger gav et slet resultat, og forlaget blev under ét solgt til B. S. Langhoff i 1838 for kun 7.000 rdl.

Familie

gift 1798 med Charlotte Amalie Proft, født 6.1.1774, død 6.6.1839 i Kbh., d. af boghandler Christian Gottlob P. (ca. 1736–93) og Christine Rothe.

Bibliografi

C. Nyrop: Den danske boghandels hist. II, 1870. A. Dolleris: Danmarks boghandlere III, 1912. Aleks. Frøland: Dansk boghandels hist., 1974.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
bombardement
(af fr., afledt af bombarde 'kanon', af lat. bomb ...Artikel i Den Store Danske
indfødsret
den retlige særstilling, som børn af danskere er ...Artikel i Den Store Danske
Leipzig
største by i den tyske delstat Sachsen; 539.3 ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AlFr
17/07/2011
  • Læst 374 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki