Dansk Biografisk Leksikon

Gerhard Bonnier

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Gerhard Bonnier,  21.10.1778-18.4.1862, boghandler. Født i Dresden, død i Kbh., begravet sst. (Mos. kgd., Møllegade). B., hvis oprindelige navn var Gutkind Hirschel, kom 1801 til Kbh. "med Pas fra Lübeck"; meget snart ændrede han dog navnet til Gerhard B. Han synes fra sit hjem at have medbragt en solid uddannelse, særlig udmærkede sprogkundskaber og udstrakt kendskab til litteratur; efter først et par år at have ernæret sig som sproglærer påbegyndte han – med borgerskab af 1805 – en boghandel, både sortimentshandel med forskrivning af udenlandsk litteratur som speciale, leje-bibliotek og forlagsvirksomhed der hurtigt fik et stort omfang. Hans sortimentshandel blev en af de førende i Kbh., og blandt de lærlinge der uddannedes hos ham var C. A. Reitzel og P. G. Philipsen. Som forlægger udfoldede han stor virksomhed, i begyndelsen væsentlig med bøger som han selv oversatte eller bearbejdede i tilknytning til sin sprogundervisning, senere udvidet over mange områder (Nytaarsgaverne, Aglaia, 1810, Iduna, 1815 og Thalia. 1819). 1816 startede han et dagblad, Dagsposten, hvis levetid dog kun blev tre år, først med Jens Kragh Høst, senere med Malthe Møller som redaktør; 1817 købte han det Windingske bogtrykkeri. Hans forlagskatalog af 1818 over hans danske skrifter omfatter 131 forlagsartikler; også med svenske videnskabelige kredse havde han levende forbindelse og forlagde et ikke ringe antal svenske videnskabelige værker. Hans økonomiske hjælpekilder stod dog åbenbart ikke i rimeligt forhold til hans foretagsomhed som forlægger; 1821 måtte han opgive sit bo, og fra da af var hans liv en lang kamp med trange kår, om end han altid blev trofast understøttet af sine dygtige sønner. Et forsøg han 1831 gjorde på at etablere sig i Stockholm lykkedes ikke, da den svenske regering afslog hans ansøgning herom. Hans tre sønner, Adolf, Albert og David Felix, fandt deres virkefelt i Sverige, henholdsvis i Stockholm og Göteborg; den af Albert B. grundlagte boghandel står den dag i dag i fuldeste flor som en af Nordens største og betydningsfuldeste forlagsvirksomheder.

Familie

Forældre: bankier Loebel Salomon Hirschel (født 1744 el. 1745) og Feile Srasser. Gift 23.12.1803 i Kbh. med Ester Elkan, født 20.3.1781 i Helsingør, død 16.9.1838 i Kbh. (Mos.), d. af købmand, senere lærer Abraham E. (død 1801) og Jitche (død 1784).

Bibliografi

A. Dolleris: Danm.s boghandlere I, 1912 30–32. K. O. Bonnier: G. B., 1926, optaget i sammes: Bonniers I-V, 1930–56. Åke Bonnier: Bonniers – en slaktkronika, Sth. 1974 9–16. Aleks. Frøland: Dansk boghandels hist. 1482–1945, 1974 135f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Dresden
hovedstad i den tyske delstat Sachsen. Dresde ...Artikel i Den Store Danske
Thalia
d.s.s. Thaleia , en af de ni muser . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
OTryde
17/07/2011
  • Læst 327 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki