Dansk Biografisk Leksikon

A.H. Godiche

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

A.H. Godiche, Andreas Hartvig Godiche,  11.12.1714-4.8.1769, bogtrykker. Født i Kbh, død på Blågård, begravet i Kbh. (Frue). G. stod i lære hos sin stedfar der var direktør for det kgl. bogtrykkeri og etablerede sig 1735 da han købte Joachim Schmetgens trykkeri, et af de bedste i Kbh.; 1755 blev han 2. bogtrykker ved universitetet. Han nåede efterhånden ved sin dygtighed stor anseelse og regnes blandt vort lands betydeligste bogtrykkere. Da han begyndte sin virksomhed stod dansk bogfremstilling på et meget lavt stade, men omkring midten af århundredet skete et betydningsfuldt omslag. Mens bogtrykket indtil da overvejende havde været påvirket af tysk smag kom indflydelsen fra den franske bogkunst, som netop nu befandt sig i en glansperiode, til at spille en dominerende rolle. I bestræbelserne for at lede den danske bogfremstilling ind på disse nye veje var G. en af foregangsmændene, og de bøger han har trykt er præget af sikker stilsans og udført med et udmærket materiel. Efter hans tidlige død blev virksomheden med stor dygtighed fortsat af hans enke, den fra Ewalds skæmtefulde epigram velkendte "Madame G.", og kort efter hendes død blev trykkeriet nedlagt (1781). Af G.s mange smukke arbejder bør først og fremmest nævnes den berømte, kvart-udgave af Holbergs Peder Paars, 1772 som betegner højdepunktet inden for 1700-tallets danske bogkunst. Andre kendte bøger fra trykkeriet er Regenfuss' konkylieværk, 1758, Pontoppidans Danske Atlas, 1763-81, Kofod Anchers Dansk Lov-Historie, 1769-76, Thøger Reenbergs Poetiske Skrifter, 1769, bind I–IV af Langebeks Scriptores rerum Danicarum medii ævi, 1772-76 og Tycho de Hofmans Historiske Efterretninger om danske Adelsmænd, 1777-79. Foruden som bogtrykker virkede G. også som forlægger, og flere af de bøger, han trykte, blev udgivet på egen bekostning.

Familie

Forældre: bogtrykker Jørgen Mathiesen G. (død 1717) og Marie Cathrine Meyer (død 1741, gift 2. gang 1720 med bogtrykker J. J. Høpfner, 1689-1759). Gift 12.12.1736 i Kbh. (Helligg.) med Anna Magdalena Høpfner, født 11.1.1721 i Haderslev, død 22.2.1780 i Kbh., begr. sst. (Frue), antagelig d. af rådmand Frederik H. (1675-1725).

Ikonografi

Mal. af U. F. Beenfeldt, 1776, efter ældre forlæg (Fr.borg).

Bibliografi

R. Nyerup i Læsendes årbog, 1800 74-76. E. Selmar i Årbog for bogvenner VIII, 1924 9-30. J. Bang: Fra G. til Schultz, 1961.

Læs også om A.H. Godiche i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om A.H. Godiche
A.H. Godiche
Andreas Hartvig Godiche , 1714-1769, dansk b ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
bogtrykker
hidtil almindelig betegnelse for indehaveren af et b ...Artikel i Den Store Danske
Blågård
(vist efter ejendommens blå skifertag), tidlig ...Artikel i Den Store Danske
Tycho-katalogerne
to  stjernekataloger der bygger på observati ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
LauNi
18/07/2011
  • Læst 406 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki