Dansk Biografisk Leksikon

Henrik Gøde

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Henrik Gøde, Henrik Clausen Gøde, d. 10.8.1676, bogtrykker, avisudgiver. Død i Kbh., begravet sst. (Trin. k.). G., hvis herkomst er ukendt, virkede fra ca. 1654 som bogtrykker i Kbh. Ved sit ægteskab med universitetsbogtrykker Morsings enke der havde arvet sin mands privilegier, opnåede han stillingen som universitetets 1. bogtrykker og blev snart efter tillige kgl. bogtrykker eller, som det efter enevældens indførelse hed, "Direktør for Hans kgl. Majestæts Bogtrykkeri". Han erhvervede efterhånden adskillige særrettigheder, 1663 fik han således konfirmation på flere af sine forgængeres privilegier, der bl.a. hjemlede ham ret til at trykke aviser, 1666 eneret til udgivelse af danske almanakker og 1667 fortrinsret til at trykke skolebøger. Han har især gjort sig bekendt som avisudgiver, 1663-69 udgav han først Europåische wochentliche Zeilung og derefter Ordinarie Post-Zeitung. Disse aviser, som undertiden udkom flere dage i ugen, indeholdt dog kun udenlandske nyheder. Foruden aviserne udgik fra hans presse også mange bøger, bl.a. Anders Arrebos store værk Hexaémeron, 1661. På grund af svagelighed overdrog han 1670 sin bestilling som kgl. bogtrykker og sine privilegier til sin bror Jørgen G., men vedblev dog at fungere som universitetsbogtrykker lige til sin død. G. var en formuende mand der foruden flere huse i Kbh. ejede Frøslevgård i Stevns hrd. Hans enke satte ham og sin første mand et fælles epitafium i Trinitatis kirke.

Familie

gift nov. 1660 med Sophie der overlevede ham (gift 1. gang med bogtrykker Peder Jensen Morsing, 11658).-Bror til Jørgen G

Bibliografi

P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. I, 1878 (fot. optr. 1977) 202-23. I. Bentzen i Fund og forskn. XX, 1973 109-36. Aleks. Frøland: Dansk boghandels hist., 1974.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Stevns
halvøen mellem Køge Bugt og Faxe Bugt øst fo ...Artikel i Den Store Danske
bogtrykker
hidtil almindelig betegnelse for indehaveren af et b ...Artikel i Den Store Danske
konfirmation
kirkelig handling, hvor unge ved overgangen t ...Artikel i Den Store Danske
privilegier
særrettigheder af økonomisk eller politisk art, ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
LauNi
18/07/2011
  • Læst 344 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki