Dansk Biografisk Leksikon

Henrik Waldkirch

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Henrik Waldkirch, d. 1629, bogtrykker, boghandler. W. tilhørte en udbredt tysk bogtrykkerslægt der stammede fra Schaffhausen; hans farbror var en kendt bogtrykker i Basel, Conrad Waldkirch. Han synes at være kommet til Danmark på foranledning af boghandleren Hans Aalborg sammen med hvem han 1586 indgik til konsistorium med tilbud om at oprette et trykkeri såfremt dette kunne få arbejde ved universitetet. Hans plan om at blive bogtrykker strandede i første omgang, og han ernærede sig i en årrække udelukkende som boghandler. Allerede 1586 fik han og Hans Aalborg privilegium på at udgive en ny dansk bibel, Frederik IIs Bibel som udkom 1589 trykt af den københavnske bogtrykker Mads Vingaard; senere drev W., der også optrådte i større stil som forlægger, selvstændig forretning med såvel danske som udenlandske bøger og havde som flere andre boghandlere fast udsalg i Frue kirke i Kbh. 1598 åbnede han sit eget trykkeri i hovedstaden og blev n.å. universitetsbogtrykker, en stilling han 1623 måtte afstå til sin stadige konkurrent, bogtrykkeren Salomon Sartor. Efter datidens forhold udfoldede W. en betydelig virksomhed; han har på egen bekostning bl.a. trykt flere af bindene af den originale kvartudgave af Arild Huitfeldts Danmarkshistorie, desuden udgaver i folio af Niels Hemmingsens postil (1600) og A. S. Vedels Saxooversættelse (1610). Til de kendteste af hans tryk hører C. C. Lyschanders De danske Kongers Sleclebog fra 1622. Hans materiel var stort og mangeartet. Han er den første bogtrykker her i landet der har anvendt hebraiske typer; tidligere havde man når sådanne skulle bruges ladet sig nøje med at udskære satsen i træ. I kunstnerisk henseende lider hans arbejder i udpræget grad af de svagheder som er typiske for barokkens bogtryk, navnlig overdreven anvendelse af forskellige skriftarter og ornamentik. Efter hans død førtes forretningen videre gennem mange år af hans arvinger.

Familie

gift 1. gang 22.11.1590 med Kirstine Clausdatter, begr. 9.11.1599 i Helligg. k. i Kbh., d. af boghandler Claus Føerd (1511-84) og Kirstine (død 1589). Gift 2. gang 4.5.1600 med Gesa Pedersdatter, død tidligst 1639.

Bibliografi

Pers. hist. t. 7.r.II, 1917 298. – H. F. Rørdam: Kbh.s univ.s hist. III, 1873-77 666-68. Laur. Nielsen: Boghist. studier, 1923. Samme: Dansk bibliografi 1551-1600, 1931-33. R. Paulli i Nord. t. för bok- och biblioteksväsen L, Upps. 1963 101 f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
ornamentik
udsmykning af fx bygninger, rum eller genstan ...Artikel i Den Store Danske
Schaffhausen
by og kanton i det nordligste Schweiz. Kantone ...Artikel i Den Store Danske
konsistorium
øverste styrende organ ved et universitet . Ved ...Artikel i Den Store Danske
privilegium
særrettighed, som (af regeringen) er meddelt en ...Artikel i Den Store Danske
bogtrykker
hidtil almindelig betegnelse for indehaveren af et b ...Artikel i Den Store Danske
Aalborg
by i Nordjylland; 109.092 indb. (2014). Aalbo ...Artikel i Den Store Danske
konkurrent
(lat. concurrens, concurrentis ), nogen, som man ko ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
LauNi
18/07/2011
  • Læst 315 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki