Dansk Biografisk Leksikon

Arnold Busck

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Arnold Busck, Arnold Andreas Bull Ahrensen Busck,  29.11.1871-22.2.1953, forlagsboghandler. Født i Roskilde, død på Frbg., begravet på Bispebjerg kgd. B. etablerede sig som boghandler sammen med J. L. Wisbech 5.11.1896 i Kbh. under firmanavnet B. & Wisbech. Wisbech udtrådte 1903, hvorefter B. førte forretningen videre under eget navn. Med stor dygtighed og energi arbejdede han den op til at blive en af de største københavnske boglader. Forrretningens gode beliggenhed på Købmagergade gjorde det naturligt for ham at samle et klientel i akademiske kredse. Da han havde grundfæstet bogladens stilling påbegyndte han også forlagsvirksomhed, og juli 1922 overtog han det af C. E. Nielsen og Otto Halling oprettede Nyt Nordisk Forlag. 1925 erhvervedes dele af Aage Marcus' Forlag og 1928 dele af Em. Langhoffs. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, har i.B.s tid haft mange ansete danske, skønlitterære forfattere knyttet til sig, således Aage Dons, Leck Fischer, Kaj Munk, Jens August Schade og Johs. Wulff, men i de senere år har forlaget skiftet retning og er blevet et rent fag- og lærebogsforlag.

Efter B.s død har sønnen, Helge Arnold Busck, 19.10.1905-14.11.1985, der udnævntes til direktør i 1941, og sønnesønnen Ole Arnold Busck, f. 12.8.1937, der udnævntes til direktør i 1969, ført virksomhederne Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, og Arnold Busck International Bog- og Papirhandel videre. Ole Busck var direktør frem til 2007. Siden 2010 er Helle Busck Fensvig, f. 11.8.1965, som er fjerde generation af Busck-familien, administrerende direktør. 1953 etableredes et antikvariat, 1961 købtes Thorkild Becks Forlag, 1963 Håndbog for Bygningsindustrien, 1965 Det Schønbergske Forlag, 1974 Nordisk Boghandel, 1976 Jul. Hansens Bogimport og 2008 B.O. Bøger.

Familie

F: forstander for Roskilde Duebrødre Kloster og Hospital, senere kancelliråd cand. jur. Theodor B. (1830-1903) og Fanny Elisabeth Ahrensen (1841-1931). Gift l. gang 17.7.1902 i Viborg med Johanne Kirstine Camilla Gliemann, født 28.11.1875 i Egtved, død 29.4.1918 i Kbh., d. af apoteker i Egtved, senere i Viborg Wilhelm Theobald G. (1832-1919) og Clara Matilde Olsen (1844-1927). Gift 2. gang 10.7.1924 i St. Magleby med Eva Kaia Gerda Jørgensen, født 29.6.1887 i Kbh. (Garn.), død 24.6.1952 på Frbg., d. af oversergent, senere grosserer Heinrich Otto J. (1859-1924) og Anna Dorthea Frederiksen (1862-1934).

Ikonografi

Mal. af August Tørsleff, 1946 og buste af Gerda Thune-Andersen (udst. 1954). Foto.

Bibliografi

A. Dolleris: Danm.s boghandlere, 2. udg. III, 1906 49f. Aleks. Frøland: Dansk boghandels hist. 1974 279f.

Læs også om Arnold Busck i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Arnold Busck
Arnold Busck
1871-1953, dansk boghandler, der 1896 grundlagde ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Arnold Busck
1871-1953, dansk boghandler, der 1896 grundlagde ...Artikel i Den Store Danske
antikvariat
(se antikvar ), forretning med brugte bøger. ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
13/07/2012
JokumS
13/07/2012
  • Læst 1026 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki