Dansk Biografisk Leksikon

Halfdan Jespersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Halfdan Jespersen,  4.7.1870-30.3.1952, forlagsboghandler. Født i Tårbæk, død i Kbh., begravet på Egebæksvang kgd., Espergærde. J.s far var oprindelig landmåler, men han fik tidligt interesse for boghandel og etablerede sig først i Husum (1856–58) og senere i Flensborg (1858–64). Efter Sønderjyllands afståelse måtte han bryde op fra landsdelen og overtog i 1865 Otto Schwartz' sortimentsboghandel i Kbh. som han videreførte og udvidede ved køb af H. J. Bing og Søns Forlagsartikler. 1874 ophævede han firmaet Otto Schwartz Eftf. og dannede i forening med Julius Hoffensberg og Frederik Trap firmaet Hoffensberg, Jespersen og Trap, af hvilket firma han dog allerede udtrådte 1878 for at overtage Thierrys Boghandel i Nakskov som han 1889 overdrog til sin ældste søn Ejnar Jespersen (1863–1918), mens han selv videreførte forlaget i Kbh., indtil han 1898 på grund af alder og svagelighed overdrog ledelsen af forlaget til sin yngste søn J. Det var dog en beskeden virksomhed denne overtog, men i løbet af få år oparbejdede han forlaget så det år for år voksede i størrelse og betydning. Navnlig lagde såvel far som søn vægt på børne- og ungdomsbøger, således hørte Den store Bastian til en af grundpillerne i det nystartede forlag. Med flid og ubestridt dygtighed oparbejdede J. en virksomhed der i en årrække kom til at stå som et af de førende forlag. Mange folkelige danske forfattere udsendte deres bøger hos J., bl.a. Marie Bregendahl, Ingeborg Vollquartz og Karin Michaëlis. Men heller ikke de store udenlandske forfattere blev forsømt. Stefan Zweig, Arnold Bennett, Emil Ludwig og Antoine de Saint-Exupéry gik glimrende i spand med de mere folkelige fortællere som Warwick Deeping og Mazo de la Roche m.fl. I det hele taget foretrak J. det folkelige fremfor det mere avancerede. En væsentlig udvidelse af firmaet skete 1928 da J. knyttede V. Pios forlag til sit, men samarbejdet med Povl Branner, der var leder af Pios forlag, og J. forløb lidet harmonisk, så allerede 1932 opløstes kompagniskabet.

Ofte blev der kaldt på J. som havde store evner som organisationsmand. Hans ægteskab med en hollandsk født dame gjorde ham mere international og udadvendt end kollegerne. 1931 blev han formand for Den danske boghandlerforening som han ledede med en urokkelig statuarisk ro, og under hans repræsentative ledelse afvikledes det 7. nordiske boghandlermøde i Kbh. 1935. Men navnlig på det internationale felt gik der frasagn om hans indsats der delte sig mellem grundfæstet faglig indsigt og de mere selskabelige pligter.

Familie

Forældre: boghandler Edvard Julius Marie J. (1831–1904) og Henriette Klein (1831–1922). Gift 2.5.1901 i Nijmegen med Charlotte (Toetie) Gustavine Elisabeth Stok, født 17.1.1879 i Amsterdam, død 3.9.1954 i Kbh., d. af importør Willem S. (1848–84) og Clementine Gustavine Elisabeth v. Lens d'Aubigny (1854–1931).-Far til Iver J. Bror til Ingrid J.

Udnævnelser

R. 1923. DM. 1957. K.2 1947.

Ikonografi

Mal. af Arvid Aae, 1908, Ulla Haakø 1935 og Aug. Tørsleff 1936 (Den da. boghandlerforen.). Foto.

Bibliografi

Papirer i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
sortimentsboghandel
(se sortiment ), boghandel, der sælger alle forlags ...Artikel i Den Store Danske
Roche
Hoffmann-La Roche , schweizisk lægemiddelkonce ...Artikel i Den Store Danske
Stefan Zweig
1881-1942, østrigsk forfatter og kosmopolitisk e ...Artikel i Den Store Danske
Espergærde
forstad til Helsingør 6 km sydvest for centrum ...Artikel i Den Store Danske
Marie Bregendahl
1867-1940, dansk forfatter, en af Danmarks me ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
GoHa
18/07/2011
  • Læst 520 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki