Dansk Biografisk Leksikon

Christine Reimer

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christine Reimer, Signe Christine Antoinette Manna Reimer,  15.4.1858-13.12.1943, journalist, forfatter. Født i Hårslev ved Bogense, død i Odense, begravet i Hårslev. Efter skolegang hjemme og senere fem år i et pigeinstitut i Viborg var R. en tid lærer i private hjem og ledede 1886–97 badepensionater i Nordsjælland. Vintrene i disse år benyttede hun til skriftligt arbejde. Derefter tog hun fast ophold hos moderen i Odense hvor hun siden boede og bortset fra husligt arbejde i hjemmet helt kunne samle sig om litterær virksomhed. Hun har til blade og tidsskrifter skrevet over 5 000 større og mindre artikler der foruden aktuelt stof især omhandlede husvæsen, naturforhold, silkeavl, dyrebeskyttelse, biografiske emner og folkeminder. 1908 udgav hun Hjemmets Bog (svensk udg. 1909) der ikke blot tog sigte på praktisk husførelse, men også sundt og godt hjemmeliv. Hendes betydeligste arbejde var Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde der udkom i fem dele 1910–19. Foruden afsnit ud over emnets grænser giver dette værk en grundig og pålidelig skildring af den bondestand hvis liv og forhold R. gennem opvækst og mødrene afstamning var nøje fortrolig med. Dens fromhed, pligtfølelse, flid, retsindighed, nøjsomhed og hjælpsomhed fremhæves, dens svagheder og fejl påtales. R.s naturlige forudsætninger for indgående, og forstående at skildre kvinden og hendes arbejde har bidraget til at øge værkets værdi. En samling på 5000 folkemålsord og ordsprog overgav R. til Udvalg for folkemål og Dansk folkemindesamling. De bedste af de egenskaber, hun priser hos bondestanden, har hun selv lagt for dagen som menneske og forfatter. Hendes litterære produktion er ikke blot skabt gennem flid, men også gennem en uforfærdet stræben efter at komme sandheden nærmest muligt. Hun modtog dyreværns-foreningen Svalens emblem i guld, var siden 1920 æresmedlem af Nordfyns museumsforening og siden 1921 af Selskabet for silkeavl og morbærbuskedyrkning i Danmark af 1900.

Familie

Forældre: lærer Hans Berthel R. (1800–72, gift 1. gang 1824 med Christine Margrete Lund, 1795–1851) og Kirsten Poulsdatter (1827–1920). Ugift.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Slægt i C. R.: Nordfynsk bondeliv V, 1919 824–28. Fyns tid. 14.4.1928 og 25.7.1929. K. L. Kristensen sst. 9.10.1929. H. C. Frydendahl sst. 10.4.1938; sst. tillæg 11.4.1943. Fynsk hjemstavn III, 1930 68f. H. C. Frydendahl sst. VI, 1933 49–54. Samme i Fynske årbøger H,2, 1944 274–82. Hans Ellekilde i Danske folkemål XIV, 1943 33–43. – Papirer i Dansk folkemindesaml., Landsarkivet for Fyn og Fyns stiftsmuseums hjemstavnssaml., Odense.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
folkeminder
fællesbetegnelse for folkelige trosforestilli ...Artikel i Den Store Danske
Bogense
by på Nordfyn; 3721 indb. (2014). Med nyere p ...Artikel i Den Store Danske
journalist
medarbejder ved nyhedsbureau, dagblad, fagbla ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HCFryd
18/07/2011
  • Læst 539 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki