Dansk Biografisk Leksikon

Flemming Madsen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Flemming Madsen, John Flemming Madsen,  18.2.1912-23.1.1997, journalist. Født i Kbh. (Aldersro). M. tog præliminæreksamen 1927. Efter at være blevet udlært som typograf søgte han hurtigt ind i journalistikken. I en årrække virkede han på Socialdemokraten, men knyttedes 1945 til Berlingske Aftenavis. I den skrevne journalistik har han behandlet faglige spørgsmål, alment politiske spørgsmål og kunstneriske emner. I nogle år arbejdede han som det Berlingske bladhus' korrespondent i Paris og dokumenterede snart i sin journalistik et indgående kendskab til fransk mentalitet og kultur og fremragende analytiske evner i forhold til fransk politisk efterkrigsudvikling. Stilistisk profilerede han sig ved en meget omhyggelig sprogbehandling fjernt fra den telegrammæssige staccatoform. 1961 ansattes han i Danmarks radio og udviklede her som fjernsynsmedarbejder en meget personlig form som havde et tilsigtet gallisk stilpræg. Han var ansat ved DR-TV frem til 1982. Hans virkefelt omfattede næsten alle journalistiske områder, og ikke mindst som ordstyrer i debatter bidrog han ved sin på samme tid myndige og diskret ironiske form til at den overfladiskhed, der på grund af tidsbegrænsningen ofte svækker denne genre, kunne overvindes. Sin væsentligste indsats i fjernsynet ydede han som formidler af bildende kunst hvor hans helt selvstændige vurderingsevne gennemtrængte udsendelserne. Uanset at hans udgangspunkt og ståsted var den politiske arbejderbevægelse var hans holdning præget af en stærk individualisme og hans stil tangerede det aristokratiske.

I sine yngre år skrev han alene eller sammen med andre skrevet bøger om danske kunstnere, således om Lars Bo, Svend Engelund og Jens Søndergaard. En større efterkrigsanalyse af Frankrig udkom 1945, Frankrig paa Skillevejen. I 1970erne udsendte han en række romaner hvis temaer og sujet hovedsagelig hidrørte fra industrisamfundets arbejdspladser. En ironisk distance kombineret med en alvorlig realisme var disse arbejders kendetegn: Efterfølgeren. 1972, Adèle og Paris. 1973, Systemet. 1974, Kørt fast. 1975, Øresund. 1976, Tabte spor. 1979. 1977 og 1978 fik han opført skuespillene Natmad og Familiebillede på danske scener. 1992 udgav han erindringsværket Min blå time : erindringsbilleder og året efter essaysamlingen Tilværelsen : øjebliksbilleder. Han tildeltes Publicistprisen 1980.

Familie

F: typograf, senere beregner John Peter M. (1884-1963) og tidligere tjenestepige Christine Marie Andersen (1889-1960). Gift 1. gang 25.10.1936 med Lily Enevoldsen, født 7.7.1917 i Esbjerg, d. af fiskeskipper Simon E. (født 1892) og Frida Pierri (født 1897). Ægteskabet oplost 1944. Gift 2. gang 11.11.1944 i Rungsted (b.v.) med Helen Cynthia Nielsen, f. Møller, født 1.9.1914 på Frbg. (Solbjerg), d. af hotelejer Henrik M. (1883-1965) og Helen Mary Sykes (1888-1967). Ægteskabet opløst 1969. Gift 3. gang 10.12.1969 i Lyngby-Tårbæk (b.v.) med prokurist Agni Sparsø, f. Aagesen, født 9.1.1926 i Kbh., d. af møbelhandler Aage Kirchhoff Aa. (født 1902) og Else Marie Werner (født 1908). Ægteskabet opløst 1980.

Ikonografi

Tegn. af Eiler Krag. Tegn. af Hans Lollesgaard (Kgl. bibl.). Foto.

Bibliografi

F. M: Så vidt jeg erindrer ..., 1971. Interview i Politiken 6.2.1977.

Læs også om Flemming Madsen i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Flemming Madsen
Flemming Madsen
18.2.1912-23.1.1997, dansk journalist og forfatt ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Berlingske Aftenavis
dansk avis. Avisen udkom 1845-1971 (kun afbrudt 1846 ...Artikel i Den Store Danske
korrespondent
udstationeret journalistisk medarbejder ved et masse ...Artikel i Den Store Danske
Øresund
118 km langt farvand, der forbinder Østersøe ...Artikel i Den Store Danske
journalistik
de journalistiske processer og de journalistiske pro ...Artikel i Den Store Danske
Flemming Madsen
18.2.1912-23.1.1997, dansk journalist og forfatt ...Artikel i Den Store Danske
journalist
medarbejder ved nyhedsbureau, dagblad, fagbla ...Artikel i Den Store Danske
Svend Engelund
1908-2007, dansk maler. Engelund gik på Kunstak ...Artikel i Den Store Danske
præliminæreksamen
almindelig forberedelseseksamen , afsluttende ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
13/07/2012
HSlv
13/07/2012
  • Læst 1160 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki