Dansk Biografisk Leksikon

Hans v. Aphelen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Hans v. Aphelen,  27.10.1719-31.7.1779, leksikograf, oversætter. Født i Nærø præstegæld, Namdalen, Norge, død i Kbh., begravet sst. (Trin. kgd.). som var et gammelt åndeligt centrum, v. A. boede hjemme til han blev 22 år, han deltog i praktisk arbejde på gården og studerede, mest på egen hånd. Han drog så til Bergen hvor han beskæftigede sig med handel og tog styrmandseksamen. Da han derefter kom til Holland levede han 19 mdr. som styrmand for at tjene penge til studier. Han blev indskrevet som stud.jur. ved universitetet i Leiden og opholdt sig siden et par år i Frankrig, især i Paris og Bordeaux, og kom til København 1749 hvor han informerede i fransk. 1754 udgav han en mindre fransk ordbog og blev s.å adjunctus ved det filosofiske fakultet, dog med den bestemmelse at han ikke skulle have videre med fakultetet eller konsistorium at gøre. 1759–69 havde han udnævnelse som sorenskriver i Ide og Marker i Aggershus stift hvilket embede han lod bestyre af sin bror. 1759 udgav han sin fransk-danske og dansk-franske ordbog Dictionnaire royal I-II, (2.udg. 1772–75), 1759 blev han professor uden gage ved fakultetet, 1764 udgav han en tysk Kongelig dansk Ordbog og 1767–70 sin oversættelse og bearbejdelse af Valmont de Bomares naturhistoriske ordbog i 8 bind hvortil sluttede sig en oversættelse af Mac-quers kemiske ordbog I–III, 1771–72. 1774 blev han lærer for kronprins Frederik (VI). Hans store franske ordbog gjorde epoke og var for sin tid et meget fortjenstfuldt arbejde. Både den og hans øvrige arbejder er præget af tidens sprogrensende tendenser og indeholder ikke få selvlavede ord, en omstændighed der var medvirkende til at han ikke, som påtænkt, kom til at medvirke ved udarbejdelsen af Videnskabernes Selskabs ordbog. Men hans ordbøger og andre arbejder citeres meget hyppigt i Ordbog over det danske sprog. – v. A.s datter Helene Dorothea (1761–1834) havde i sit første ægteskab med pastor Augustinus Krejdal (1758–90) en søn, filosoffen og matematikeren August Krejdal (1790– 1829) og i sit andet ægteskab med pastor Torkil Lund (1765–1833) en datter: Sophie Magdalene Lund (1792–1862) som blev gift med litteraturhistorikeren N. M. Petersen (1791–1862).

Familie

Forældre: klokker, skoleholder Hans Hansen v. A. (ca. 1685–1759) og Karen. Gift 14.3.1760 i Kbh. (Trin.) med Helene Dorothea Schiønning, født 19.5.1726, død 19.7.1792 i Kbh. (Frue), d. af kammerråd, renteskriver ved det fynske stiftskontor Peter S. (død 1745) og Anna Leth (ca. 1696–1766). v. A. var af en tysk adelig slægt. Hans tipoldefar Hans v. A. var rådmand i Trondheim og en af forkæmperne for en bedre undervisning i Nærø

Udnævnelser

Virkelig justitsråd 1774.

Ikonografi

Mal. i privat eje.

Bibliografi

Selvbiogr. i brev til Jens Worm 3.4.1769, Kgl. bibl. -Nærøy til 1914 – Soga og framsyn, udg. Ungdomslaget Yggdrasil, Forstad, 1915. Pers.hist.t. V, 1884 59. E. Rancke-Madsen i Dansk kemi, april 1977.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
leksikograf
(gr. leksiko- + -graf ), person, der beskæftiger ...Artikel i Den Store Danske
Leiden
hollandsk by 15 km nordøst for Haag ; 118.50 ...Artikel i Den Store Danske
sorenskriver
(1. led ældre da. soren , d.s.s. svoren 'som er t ...Artikel i Den Store Danske
præstegæld
i Grønland og på Færøerne et pastorat; i Norge et so ...Artikel i Den Store Danske
Bergen
Norges næststørste by; 235.046 indb. i selve ...Artikel i Den Store Danske
Sophie Magdalene
Sofia Magdalena , 3.7.1746-21.8.1813, dronn ...Artikel i Den Store Danske
Bordeaux
by i SV-Frankrig; 229.900 indb. (2005). Ad ...Artikel i Den Store Danske
konsistorium
øverste styrende organ ved et universitet . Ved ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
KrSand
17/07/2011
PoH
17/07/2011
  • Læst 398 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki