• Artiklens indhold er godkendt af redaktionen

Helge Nielsen

Oprindelig forfatter PBir

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Helge Nielsen, Helge Peter Vandborg Nielsen, 4.2.1918-11.10.1999, overbibliotekar. Født i Kbh. (Aldersro). N. blev student fra Østre Borgerdyd 1936 og efter 1944 at have bestået skoleembedseksamen i historie, dansk og fransk valgte han at gå biblioteksvejen. 1946 bestod han eksamen fra Statens biblioteksskole og var derefter i nogle år ansat ved folkebiblioteket i Århus. 1950 kom han til Gentofte kommunebibliotek hvor han havde fået sin elevuddannelse og virkede fra 1956 ved Rødovre kommunebibliotek. 1958 ansattes han som forskningsbibliotekar ved Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles bibliotek og efterfulgte 1961 Max Lobedanz som overbibliotekar, en stilling han varetog til 1978. – Hans ihærdige bestræbelser for at få gennemført en nybygning for biblioteket kronedes ikke med held, men til trods for bevillingsvanskeligheder lykkedes det ham at få biblioteket inddraget i EFs dokumentationsaktiviteter. N. har i årenes løb beklædt en række tillidshverv inden for biblioteksvæsenet; han har således i 1960-65 været medlem af bestyrelsen for Bibliotekarsammenslutningen for forskningsbibliotekerne og for Danmarks forskningsbibliotekers sammenslutning. 1970-78 var han medlem af forretningsudvalget for Forskningsbibliotekernes fællesråd. Han har endvidere deltaget i det nordiske samarbejde på biblioteksområdet og i en årrække været medlem af Fællesmarkedets Agricultural Working Group. 1952-54 var han lærer ved Statens biblioteksskole ligesom han i nogle år var knyttet til museet på Øregård i Hellerup; 1951-67 var han medlem af bestyrelsen for Historisk-topografisk selskab for Gentofte kommune.

N. er en meget kyndig historiker og har foruden Skalter og Skatteforvaltning i ældre Tider (s.m. V. Thalbitzer), 1948 udgivet det store særprægede værk Folkebibliotekernes forgængere, 1960. Bogens undertitel er Oplysning, almue- og borgerbiblioteker fra 1770erne til 1834 men bogen, der er på næsten 700 sider, spænder videre og er et ypperligt bidrag til studiet af dansk social- og lokalhistorie fortrinsvis på landet, ligesom værket belyser landhusholdningsselskabets kulturelle virksomhed og præstestandens store betydning for folkeoplysningen. N. har leveret bidrag til tidsskrifter og været medarbejder ved Håndbog for danske lokalhistorikere ligesom han 1959-70 redigerede Den kgl. veterinær- og landbohøjskoles årsskrift. Han blev tildelt Suhm-prisen 1989.

Familie

Forældre: sognepræst Charles Peter Rudolph Louis N. (1877-1958, gift 1. gang 1904 med Marie Dorthea Eilschou Holm, 1879-1909) og lærer Bothilde Vandborg (1888-1973). Gift 2.5.1947 i Gentofte med afdelingsbibliotekar Birgitte Schram, født 20.3.1924 i Helsingborg, d. af direktør, cand.pharm. Peder William S. (1889-1926) og Bodil Leonore Borchersen (1898-1988). – Bror til Eduard N.

Ikonografi

Foto.