Dansk Biografisk Leksikon

Aage Axelsen Drejer

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Aage Axelsen Drejer,  7.6.1889-17.6.1972, redaktør. Født i Jebjerg sg., Viborg amt, død på amtssygehuset, Glostrup, begravet i Kbh. (Holmens). D. blev student 1907 fra Viborg, cand.polit. 1913, og var 1914-15 fuldmægtig i Andelsanstalten Tryg. Han blev sekondløjtnant 1916 og var 1917-27 sekretær for De danske mejeriforeningers fællesorganisation og leder af kontoret for mejeristatistik i Århus. 1928 blev han sekretær for andelsudvalget, og han redigerede fra 1928 til 1940 Brugsforeningsbladet, fra 1940 til 59 Andelsbladet. D. fratrådte som sekretær for andelsudvalget 1961. Han var 1949-53 direktør for Det danske forlag og havde 1936-63 sæde i bestyrelsen for den internationale sammenslutning af andelsorganisationer, ICA. Gennem sin mangeårige virksomhed som daglig leder af dansk andelsbevægelses øverste organ, andelsudvalget, erhvervede D. sig et omfattende kendskab til andelsbevægelsens vilkår hjemme og ude, og gennem sit samarbejde med udvalgets mangeårige formand, S. Overgaard øvede han en ikke ubetydelig indflydelse på andelsbevægelsens udvikling i Danmark. D. har udfoldet et omfattende forfatterskab, dels i fag- og dagblade, dels ved udarbejdelsen af en lang række jubilæumsskrifter for virksomheder og sammenslutninger indenfor andelsbevægelsen. Af D.s bøger kan nævnes Aarhus Omegns Mejeriforening, 1920, Jydsk Andels-Foderstofforretning 1898-1923, 1923 (ny udg. 1948), Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foderstoffer 1901-26, 1926, Høver og Omegns Landboforening 1877-1927, 1927, Andelsslagterierne i Danmark 1887-1937, 1937 (ny udg. 1962), De danske Mejeriforeningers Fællesorganisation 1912-37, 1937, Dansk Andels Kulforretning 1913-38, 1938, De danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik, 1941, Frederikssund Andelssvineslagteri 1894-1944, 1944, Andelskasserne gennem et halvt århundrede, 1965. D. redigerede og bidrog til Den danske Andelsbevægelse, 1929 (6. udg. 1952) og skrev afsnittet om mejeribrugets historie til Det danske Landbrugs Historie IV. D.s forfatterskab er præget af hans brede kendskab til andelsbevægelsen og indforståethed med bevægelsens værdier og normer.

Her og i sin omfattende udadvendte virksomhed som foredragsholder, kursusarrangør osv. mærkedes til stadighed hans baggrund i et højskolemiljø.

Familie

Forældre: højskoleforstander for Salling højskole Axel Axelsen (1845-1926) og Bertha Petrea Drejer (1844-1921). Gift 5.8.1920 i Vejlby, Århus amt med Liv Gulbransson, født 30.5.1898 i Kristiania, død 24.9.1953 i Gentofte, d. af tegneren, senere professor ved håndværkerskolen i München Olaf Leonhard G. (1873-1958, gift 2. gang 1906 med forfatter Grete Jehly, gift 3. gang 1923 med Dagny Bjørnson, født 1901) og Inga Liggern Hansen (1875-1954, gift 2. gang 1909 med arkitekt Axel Høeg-Hansen, 1877-1947).

Udnævnelser

R. 1938. DM. 1949.

Ikonografi

Mal. af Albert Kongsbak, 1955 (andelsudvalget).

Bibliografi

Slægtstavlesamlingen, 1931 42. Clemens Pedersen i Andelsbladet 1972 522f.

Læs også om Aage Axelsen Drejer i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Aage Axelsen Drejer
Aage Axelsen Drejer
1889-1972, dansk redaktør. Drejer blev cand.polit. i ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
sekondløjtnant
(af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste v ...Artikel i Den Store Danske
S. Overgaard
Søren Overgaard , 7.3.1886-17.11.1978, dansk la ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
CBjø
17/07/2011
AkMil
17/07/2011
  • Læst 604 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki