Dansk Biografisk Leksikon

Angelo Haase

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Angelo Haase, John Vilhelm Nicolai Anton Angelo Haase,  3.7.1838-23.6.1910, redaktør. Født i Roskilde, død i Kbh., begravet i Gentofte. H. blev student 1857 fra Metropolitanskolen, cand.phil. 1858, opgav et juridisk studium da han indkaldtes til militærtjeneste 1864, og var derefter til sin død lærer ved Kbh.s kommuneskoler. Sammen med Vilhelm Topsøe og Carl Scharling skrev han ugebladet Sværmere jan.-juni 1863, var 1869–77 ved Folkets Avis, den meste tid som redaktionssekretær, og overtog 1874 ledelsen af det af C. Simonsen udgivne ugeblad Punch få måneder efter dets begyndelse. Ret snart gav han det den skikkelse og holdning som det siden bevarede, og skaffede det en efter datidens forhold meget stor tilslutning. Dets langvarige praktiske monopol som borgerskabets vittighedsblad hidkaldte så rigeligt med småbidrag fra læsere, og det havde i H. Tegner og Alfr. Schmidt så forstående illustratorer at det blev en fundgrube for pudsigheder fra dansk dagligliv; for bladet som politisk organ var H.s personlige indsats betydeligst, langt mindre ved hvad han skrev, end ved hans energiske, målbevidste valg og vejledning af de fastere medarbejdere. Hovedparten af teksten fremtrådte som våben i striden mellem konservatismen og oppositionen, og dennes repræsentanter i politik og åndsliv udsattes for idelige, ubetingede og hensynsløse angreb. I forfatningskonfliktens første år var Punchs udbredelse størst – det fik annoncetillæg – og H. der efter den provisoriske presselov 13.8.1886 måtte sætte sit navn på bladet som redaktør, var genstand for bitter uvilje i modstandernes lejr. 1893 forlod han Punch på grund af uoverensstemmelse med udgiveren og oprettede det ganske ligedannede Puk der 1895 atter kom til at stå ene på sit område. Men under stridens afslappelse og oppositionens vækst måtte H.s lidenskabelige ihærdighed virke forældet og ensformigt, og da et nyt, neutralt vittighedsblad forberedtes overdrog han det sine abonnenter og sluttede af 1899. April-sept. 1900 udgav han ugebladet Fremtiden.

Familie

Forældre: købmand, senere konst. kancellist i statsbogholderiet Joachim Christopher H. (1808–68, gift 2. gang 1857 med Vilhelmine Marie Hansen, 1837–1928) og Johanne Gotfriede Petrine Angelo (1809–55). Gift 28.10.1870 i Kbh. (Trin.) med Julie Emma Biilmann, født 21.3.1845 i Sukkertoppen, Grønland, død 2.11.1933 i Kbh., d. af købmand, senere overgraver ved Trinitatis k., kammerråd Holger B. (1797–1864) og Johanne Elisabeth Laurine Bang (1815–82).

Ikonografi

Mal. af P. A. Schow. Afbildet på karikatur af K. Gamborg, 1886 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Politiken 20.8.1886. Johan Ottosen i Vor ungdom, 1894 65–67 (anm.); sst. 1895 706–12; sst. 1896 142–47. III. tid. 12.7.1908. Nationaltid. 23.6.1910. Vilh. Andersen: Vilh. Topsøe, 1922 92f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
redaktionssekretær
medarbejder på en redaktion , der koordinerer det d ...Artikel i Den Store Danske
Vilhelm Topsøe
1840-1881, dansk journalist og forfatter, cand.ju ...Artikel i Den Store Danske
Punch
dansk konservativt vittighedsblad, der udkom ...Artikel i Den Store Danske
Metropolitanskolen
grundlagt i 1209 af biskop Peder Sunesøn som dom ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PLM
18/07/2011
  • Læst 558 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki