Dansk Biografisk Leksikon

J.C.B. la Cour

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

J.C.B. la Cour, Jørgen Carl Barfod Dornonville de la Cour,  1.9.1872-18.9.1917, landbrugsredaktør. Født på Lyngby landboskole, død i Lyngby, begravet sst. la C. gik i Thyssens realskole i Lyngby og tog senere 4. kl. hovedeksamen fra Schneekloths latinog realskole 1888. Derefter lærte han landvæsen på Vesterbygård 1888–89 og på Brede ladegård 1889–90, var forvalter sst. 1891–93 og læste samtidig ved landbohøjskolen. Efter at have været forvalter og inspektør på forskellige gårde købte han 1898 Søgård ved Næstved som han afstod 1903. la C. var en tid lokalredaktør for Præstø Avis, men flyttede 1905 til Århus og begyndte en omfattende virksomhed inden for landbrugspressen. Han startede med stor energi og sans for reklame ugebladet Dansk Landbrug som efter hans plan skulle blive et samlingsorgan for alle medlemmer af landboforeningerne i Danmark. Bladet var stort anlagt, bød i en årrække på righoldigt stof, men slog ikke an i landbefolkningen. 1910 fratrådte la C, og bladet gik ind 1917. Han begyndte yderligere forlagsvirksomhed hvor han 1906–18 udsendte tre samlinger Danske Gaarde, hver på fire svære bind. Der blev her givet en skildring af alle landets større og mellemstore landbrug, og Danske Gaarde er en værdifuld kilde til dansk landbrugs situation umiddelbart efter 1900. la C. havde slægtens nationale og folkelige engagement, var idérig og i besiddelse af initiativ, men magtede ikke altid at fastholde og videreføre de ofte stort anlagte planer.

Familie

Forældre: landbrugsskoleforstander J. C. la C. (1838–98) og Agathe J. G. Birkedal Barfod (1845–1929). Gift 7.10.1898 i Kbh. (Vartov) med Helen Charlotte Margrethe Anderson Rode, født 9.2.1871 på Krogerup, død 7.10.1961 i Gl. Kloster, Kbh., d. af godsforvalter Hans Christian Valdemar R. (1834–77) og Helen Anderson (1834–81). – Far til Paul la C. Bror til L. F. la C. og Vilh. la C.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

L. F. la Cour: Slægten la Cour, 2. udg. 1951.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Søgård
tidligere hovedgård ved Kliplev 12 km syd for Aa ...Artikel i Den Store Danske
Brede
villakvarter m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune nord ...Artikel i Den Store Danske
Dansk Landbrug
hovedorganisation for alle danske landmænd, dann ...Artikel i Den Store Danske
Vesterbygård
hovedgård (sædegård) nord for Tissø 14 km sydøst ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
CBjø
18/07/2011
AChr
18/07/2011
  • Læst 889 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki