Dansk Biografisk Leksikon

Poul Daugaard

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Poul Daugaard,  2.9.1921-3.8.2004, stadsbibliotekar. Født i Boldesager, Jerne sg. Efter studentereksamen 1939 (Marselisborg) og afgangseksamen fra Statens biblioteksskole 1944 fik D. ansættelse ved centralbiblioteket i Hjørring, fra 1947 i Roskilde. Han deltog i flere nordiske faglige kurser og interesserede sig især for arbejdet i centralbibliotekernes opland med opbygningen af sognebibliotekernes bogsamlinger. 1955 vendte han tilbage til Hjørring centralbibliotek, fra 1958 som overbibliotekar. Interessen for de administrative og faglige opgaver førte til en periode 1961-65 som formand for bibliotekarforeningen for folkebibliotekerne. Her virkede han for en opdeling af bibliotekarens arbejdstid så der levnedes tid til forberedelse til bogvalgsmøderne. Meget afgørende aftaler med Købstadforeningen om bibliotekarlønrammer sluttedes 1964. Han blev nu også inddraget i forberedelsen af biblioteksloven 1964 og sad i øvrigt i sin formandsperiode som medlem af biblioteksrådet. Også samarbejdet mellem folkebibliotekerne og de videnskabelige biblioteker tjente han som medlem af samarbejdsudvalget fra 1963. Hans interesse for formidling af litteraturen til lånerne gav sig udtryk i redaktionen 1950-58 af folkebibliotekernes boglister til radioudsendelserne Lyt og læs. 1966 udnævntes han til stadsbibliotekar i Århus, i den by hvor han havde fået sin inspirerende oplæring hos den daværende chef Carl Thomsen. D. har her ydet sin største indsats ved en fuldstændig omorganisering af Århus-områdets biblioteksvæsen. Denne indsats var helt i den nye bibliotekslovs ånd idet den gik ud på at udligne niveauforskellene i betjeningen af lånerne i de forskellige områder. Det betød at 20 hidtil selvstændige biblioteker blev organiseret til én enhed hvoraf kun seks hidtil havde haft faguddannet leder. Omkring hovedbiblioteket som administrativt centrum dannedes nu seks regioner med smukke lokaler mange steder og en stor arrangementsvirksomhed. 1973 udarbejdedes en strukturplan for udviklingen til 1985, et udtryk for bibliotekets opgaver i det moderne samfund. 1968 blev han formand for depotbiblioteket for folkebibliotekerne, og fra 1973 har han været formand for bibliotekscentralen. Hans faglige indsats afspejler udviklingen fra ældre tiders system med de mange sognebiblioteker der trængte til centralbibliotekernes hjælp, til det moderne storbyområdes vidt forgrenede og dog fast sammenknyttede bibliotekssystem. - D. var skønlitterær anmelder ved Bogens Verden 1950-53 og skrev årlige oversigter over lokalhistorisk litteratur i Vendsysselske årbøger 1959-65. I Århus årbog 1977 har han skrevet: Skete der noget? Kommunens biblioteker siden 1970.

Familie

Forældre: bankbestyrer, senere gårdejer og kontorassistent Niels D. (1882-1952) og Johanne Jørgensen (1893-1967). Gift 8.3.1947 i Hjørring med Bodil Mikkelsen, født 11.7.1924 i Hjørring, d. af overlærer Jens Thorvald M (1892-1974) og Karen Ella Nielsen (1902-72).

Bibliografi

J. Th. Arnfred: Severin Jørgensen, 1942. (Mødrene slægt).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bogens Verden
dansk tidsskrift for biblioteksvæsen, fra 1906 u ...Artikel i Den Store Danske
centralbibliotek
(lat. central + gr. bibliotek ), bibliotek, der u ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
MIver
17/07/2011
  • Læst 287 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki