Dansk Biografisk Leksikon

Anne Rud

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Anne Rud, d. 10.3.1533, adelsdame. Død på Mogenstrup. Fru Anne Rudsdatter som hun skrev sig, er for eftertiden navnlig bekendt som en flittig brevskriver. Hendes omfattende brevveksling med datteren Sophie og svigersønnen Eske Bille, findes i god behold i Rigsarkivet. Særlig mange af hendes breve stammer fra hendes treårige enkestand som hun tilbragte dels på Valden, dels på Mogenstrup. De omhandler i første række de mange praktiske og økonomiske spørgsmål der optog hende og svigersønnen: afviklingen af mandens vidtløftige forretninger, bestyrelsen af hendes godser og forleninger der foruden en del norske len omfattede livsbrev på Roskilde Frue kloster. Også Eske Billes karriere som lensmand og norsk statsmand beskæftigede hun sig med. Helt ud til verdenspolitikken nåede den aldrende frues interessesfære, og blandt andet i omtalen heraf spores hendes stedse bevarede katolske ortodoksi. På den anden side indeholder disse kvindebreve en rigdom af detaljer om børneopdragelse, tjenestefolk, husholdning, hundehold osv., der gør dem til en værdifuld kulturhistorisk kilde fra en periode hvor den slags brevstof endnu er sjældent. R. hår åbenbart fået en omhyggelig opdragelse der i forening med naturlig livlighed har gjort det lettere for hende end for de fleste af hendes samtidige at gennemtrænge tidens stive brevstil med et friskt og mangesidigt indhold.

Familie

Forældre: Jørgen R. (1435/40–1504/05) og Kirstine Rosenkrantz (død 1509). Gift 1493 med Henrik Krummedige, født ca. 1465, død mellem 7.3. og 4.4.1530 på Mogenstrup, s. af norsk rigsråd og hofmester Hartvig K. (død 1476) og Karen Andersdatter (Hak). – Søster til Knud R. og Otte R. (død 1510).

Bibliografi

[L. S.] Vedel Simonsen: Familie-efterretn. om de da. Ruders adelsslægt I, 1845 139–256. – Papirer i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
interessesfære
(lat. interesse + gr. sfære ), inden for politolo ...Artikel i Den Store Danske
Mogenstrup
by sydøst for Næstved ; 1848 indb. (2014). ...Artikel i Den Store Danske
Bille
dansk adelig slægt. Næst efter Rosenkrantzer ...Artikel i Den Store Danske
tjenestefolk
tyende , personer, som arbejder i private h ...Artikel i Den Store Danske
Rigsarkivet
siden 1889 navnet på statens centrale arkiv i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HBruun
18/07/2011
  • Læst 382 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki