Dansk Biografisk Leksikon

Beate Bille

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Beate Bille,  29.4.1526-18.10.1605, adelsdame. Født på Skarhult i Skåne, død på Lundegård, begravet i Kågerod k. B. er kendt som astronomen Tyge Brahes mor; af hendes andre sønner optoges Steen og Axel i rigsrådet, hvoraf også hendes mand var medlem. Han havde betydelige forleninger hvoraf B. beholdt Frosta herred til 1575 og Röddinge len i Skåne til 1592; desuden havde hun til 1575 Vissenbjerg birk på Fyn. Da hendes svigerinde Inger Oxe 1584 fratrådte som dronning Sophies hofmesterinde, efterfulgte B. hende i denne stilling som hun beholdt i otte år. Ikke blot ved fødsel og giftermål, men også i kraft af betydelige personlige egenskaber indtog B. i sin lange enkestand en fremragende plads inden for sin stand. Hun hørte til den kreds der interesserede sig for Anders Sørensen Vedel, og tilskyndede ham gentagne gange, måske dog nærmest på enkedronning Sophies vegne, til at udgive sin folkevisesamling; Vedel har også 1592 dediceret hende en lille andagtsbog.

Familie

Forældre: rigsråd Claus B. (død 1558) og Lisbet Ulfstand (død 1540). Gift 1544 med rigsråd Otte Brahe, født 2.10.1518 på Tosterup, død 9.5.1571 på Helsingborg slot, s. af Tyge B. (død 1523) og Sophie Rud (død 1555). – Mor til Axel Brahe (1550–1616), Jørgen Brahe (1554–1601), Knud Brahe, Sophia Brahe, Steen Brahe (1547–1620) og Tyge Brahe (1546–1601). Søster til Jens B. og Steen B. (1527–86).

Ikonografi

Ligsten ca. 1571 (Kågeröd k.). Mal. med familie (Knutstorp), kopi (Nat.mus.).

Bibliografi

Danm.s adels årbog VII, 1890 67. W. Mollerup og Fr. Meidell: Billeættens hist. 1, 1893 545 766. Ligprædikenbiografi i Karen Brahes bibliotek, Landsark. i Odense.

Læs også om Beate Bille i Gyldendals Teaterleksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Beate Bille
Beate Bille
f. 1976, dansk skuespiller, uddannet Statens Teaters ...Artikel i Gyldendals Teaterleksikon
Læs mere i øvrigt
Anders Sørensen Vedel
9.11.1542-13.2.1616, dansk historiker og vise ...Artikel i Den Store Danske
Skåne
det sydligste landskab i Sverige. Med sammenlægn ...Artikel i Den Store Danske
Skarhult
herregård i Skåne ca. 15 km nordøst for Lu ...Artikel i Den Store Danske
Vedel
dansk slægt, hvis navn er en latinisering af byn ...Artikel i Den Store Danske
svigerinde
betegnelse, der hovedsagelig bruges om søsteren til ...Artikel i Den Store Danske
Vissenbjerg
by vest for Odense; 3118 indb. (2014). Vissenbje ...Artikel i Den Store Danske
Lundegård
hovedgård 16 km sydvest for Odense. Fra 1602 til ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HBruun
17/07/2011
  • Læst 656 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki