Dansk Biografisk Leksikon

Severin Løvenskiold

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Severin Løvenskiold, Severin (Søren) Leopoldus Løvenskiold,  31.12.1719-9.4.1776, baron, godsejer. Født på Bjørntved, død på Løvenborg, begravet i Nørre Jernløse. Efter at have stået i fodgarden 1738-45 som lieutenant reformé arvede L. ved faderens død 1750 en række godser: Aggersvold og Birkholm samt Holdens jernværk og Ulefos i Norge. Dernæst fik han af Frederik V overdraget en af de fire store grunde på Frederikspladsen (Amalienborg plads) med forpligtelse til her at lade opføre et palæ efter tegninger af N. Eigtved (det såkaldte Frederik VIs palæ). I den anledning skilte han sig af med Ulefos, men afhændede alligevel efter kort tid palæet til enkegrevinde A. S. Schack. For de således frigjorte midler købte han 1766 Vognserup, solgte Aggersvold og omdannede Birkholm og Vognserup til et stamhus, Løvenborg. Det ophøjedes 1773 til et baroni efter at han selv s.å. var blevet ophøjet i friherrestanden. Han havde forlængst indledt et større reformarbejde på såvel hovedgårdene som bøndergodset. Først på programmet, der indledtes ca. 1760, stod udstykning. Derpå fulgte omdannelsen af den tidligere 3-marksdrift til holstensk kobbelbrug, gennemført i samarbejde med en indkaldt ekspert fra Holsten, landinspektor J. Voelchers, der atter var kaldt til landet det forudgående år (1766) af A. G. Moltke til Bregentved. På basis af sit indgående kendskab til moderne landøkonomi i teori og praksis - han holdt en femseks tidsskrifter om emnet og foretog 1771 en studierejse til forskellige lande i Europa - kunne L. over for Voelchers fastholde en selvstændig opfattelse af kobbelbrugets mest formålstjenlige indretning. Når L. valgte en opdeling i ni kobler - fire med korn, fire med græs og et brak - i stedet for et større antal, fx 11, var det med det udtrykkelige formål at undgå en udpining af jorden. Ved at kombinere det traditionelle sædskifte hvede/rug/byg/havre med boghvede og ærter samt ved at gødske hvert skifte et par gange med staldgodningen fra hollænderiet på Løvenborg, kunne L. opnå et foldudbytte på seks à syv, et for sin tid overordentlig udmærket resultat. Studier over Løvenborgs hoveribog 1771-73 synes at godtgøre, at denne modernisering af hoved-gårdsdriften er sket uden den udvidelse af hoveriet som ellers var en uundgåelig følgevirkning af sådanne ændringer.

Også for kunstneriske anliggender var L. virksom. På sine godser etablerede han kostbare haveanlæg i tidens smag, kranset med sjældne plantninger. Hans optræden hævede sig dog ikke over det landadelige og af sind var han pirrelig og opfarende, men på bunden var han såre godmodig og følgelig vellidt af sine undergivne. Hustruen var derimod belæst og åndfuld i sit væsen, og de mange gæster på Løvenborg følte sig inspireret af hendes både blide og venlige omgangsform. Ved L.s død udtalte A. P. Bernstorff sig på følgende måde om ham: "Han efterlod sig mere gods end venner". - Justitsråd 1743, konferensråd 1774, gehejmeråd 1776.

Familie

Forældre: konferensråd Herman Leopoldus L. (1677-1750, gift 1. gang 1700 med Inger Halvorsdatter Borse, 1677-1714) og Kirsten Sørensdatter Brinck (død 1736). Gift 9.5.1749 med Magdalene Charlotte Hedevig Numsen, født 27.2.1731 i Hammer, Vrads hrd., død 10.5.1796 på Løvenborg, d. af gehejmeråd Michael N. (1686-1757) og Margrethe M. T. v. Ingenhaef (1705-76). - Far til Michael Herman L.

Udnævnelser

Hv.R. 1759.

Ikonografi

Mal. af B. Denner førestiller muligvis L. (Fr.borg). Mal. af Jens Juel, 1772 (sst.). Mal. (forhen Løvenborg).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé III, 1896-97; VI, 1903 (heri breve fra Magdalene Løvenskiold 225-57); IX, 1922. Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis I-III, 1904-13.-C. Bruun: København III, 1901. Aage Friis: Bernstorfferne og Danm. II, 1919. Birgit Løgstrup i Markbogsanalyser og markdriftstudier, 1974 = Bol og by VIII 22-57. - Papirer i Rigsark.

Læs også om Severin Løvenskiold i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Severin Løvenskiold
Severin Løvenskiold
1777-1856, norsk politiker. Løvenskiold deltog i Rig ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
udstykning
udparcellering , deling af landbrugsejendom. Før ...Artikel i Den Store Danske
Vognserup
hovedgård (sædegård) 10 km vest for Holbæk, k ...Artikel i Den Store Danske
gehejmeråd
titel, der bl.a. blev benyttet om medlemmer af G ...Artikel i Den Store Danske
Holsten
tysk Holstein , 1111-1474 grevskab og derefter  ...Artikel i Den Store Danske
Løvenborg
hovedgård 8 km sydvest for Holbæk. Gården er ...Artikel i Den Store Danske
Hovedgårdsdriften
Driften af hovedgårdene var ikke ens. I Jylland bl ...Artikel i Danmarkshistorien
Bregentved
hovedgård ved Haslev. Bregentved nævnes 13 ...Artikel i Den Store Danske
lieutenant
se løjtnant . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
EHP
18/07/2011
  • Læst 477 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki