Dansk Biografisk Leksikon

Christine

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Christine,  24.12.1461-8.12.1521, dronning. Født i Torgau, død i Odense, begravet i Gråbrødrek. sst., nu i Skt. Knuds k. sst. C. blev kronet 18.5.1483 i Fruek. i Kbh. sammen med kong Hans, 4.2.1499 i Uppsala. 1500 og 1501 ledsagede hun kongen til Sverige, hvor hun sept. 1501-maj 1502 med stor tapperhed ledede forsvaret af Stockholms slot under en af de hårdeste belejringer unionstiden kender. Efter slottets overgivelse blev hun tilbageholdt i Stockholm og Vadstena og først frigivet okt. 1503. N. å. foretog hun en pilgrimsrejse til Wilsnack og Sternberg i Mark Brandenburg og besøgte sin datter Elisabeth der 1502 var blevet gift med kurfyrst Joachim I. Ved sin tronbestigelse fik hun som livgeding bl. a. Tranekær og Næsbyhoved ved Odense hvor hun tog ophold efter sin mands død. - C. var stærkt grebet af senkatolicismens fromhedsliv, især franciscanismen. Hun støttede Laurids Brandsen der søgte at genoprette klostertugten i de danske gråbrødreklostre og stiftede selv Klaraklostre i Odense og Kbh.; hendes yngste søn der døde 1511 var opkaldt efter Frans af Assisi i hvis ånd hun øvede den storartede godgørenhed hendes bevarede regnskaber vidner om. På hendes tilskyndelse skrev Odensepræsten hr. Michael sine rimværker, og for hende udførte Claus Berg sit hovedværk, højaltertavlen til Odense gråbrødrekirke; hun har rimeligvis også bekostet sandstensepitafiet over kong Hans til samme kirke. -

Familie

Forældre: kurfyrst Ernst af Sachsen (1441-86) og Elisabeth af Bayern (1442-84). Gift 6.9.1478 på Kbh.s slot med kong Hans, født 2.2.1455 i Ålborg, død 20.2.1513 sst., s. af Christian I (1426-81) og Dorothea (ca. 1430-95). - Mor til Christian II og Elisabeth (1485-1555).

Ikonografi

Afbildet på Claus Bergs altertavle og på hans epitafium over kong Hans, med årstallet 1513 (begge Skt. Knuds k., Odense). Mal. af Holbein kaldes C. (Windsor). Maleri (Chr.borg) i samme type som stik af Baurenfeind efter mal. i det Holsteinske palæ 1760, litograferet et par gange som "Dorothea", i træsnit både som Dorothea og af I. C. Nielsen som C. Samme type i flere kongeserier (Hobro mus., min. GI. Køgegård). Stik i Hamelmanns Chronicon af Dorothea er af Strunk henført til C. Mal. efter Claus Bergs altertavle af Anna E. Munch, 1909.

Bibliografi

Chr. Axel Jensen: Danske adelige gravsten I, 1951 53 65 70-76; II, 1953 175. W. Christensen: Dronning Christines hofholdningsregnskaber, 1904. - E. C. Werlauff i Nord. tidsskr. for hist., lit., og konst I, 1827 635-39. C. F. Allen: De tre nord. rigers hist. I, 1864. V. Lutken: Bidrag til Langelands hist., 1909. F. Beckett: Danm.s kunst II, 1926. H. Bruun: Poul Laxmand og Birger Gunnersen, 1959 16. H. Bennike Madsen i Hist. t. II.r. VI, 1960-62 318 332 334. Samme i Fynske årbøger VIII, 1962-64 121-79.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Torgau
tysk by 45 km nordøst for Leipzig i delstaten Sa ...Artikel i Den Store Danske
Næsbyhoved
borgbanke nær Odense Havn øst for den nu udtørre ...Artikel i Den Store Danske
Vadstena
by ved østbredden af Vättern; 6051 indb. (2006). Bye ...Artikel i Den Store Danske
Assisi
italiensk by 130 km nord for Rom; 28.100 indb ...Artikel i Den Store Danske
Brandenburg
tysk delstat, 2,5 mio. indb. (2011), 29.479 k ...Artikel i Den Store Danske
Uppsala
gammel kulturby med ærkebispesæde og Norden ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
PBag
17/07/2011
  • Læst 524 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki