Dansk Biografisk Leksikon

Ludvig Brockenhuus-Schack

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Ludvig Brockenhuus-Schack, Ludvig Frederik Henrik Brockenhuus-Schack,  11.8.1825-13.10.1906, greve, amtmand. Født på Giesegård, død på Spanager, begravet i Svendborg. B.-S. der blev student 1845 fra Sorø og 1851 cand. jur., tog 1852 den slesvigske juridiske eksamen i Flensborg, konstitueredes s.å. som herredsfoged i Husby og Ny herreder, blev 1853 herredsfoged i Eckernførde herred, var tillige 1856–59 konstitueret borgmester i Eckernførde og blev 1860 amtmand over Tønder og Løgumkloster amter. I marts 1864 fordreves han af preusserne og var derefter uden egentlig virksomhed, indtil han 1867 udnævntes til amtmand over Svendborg amt, hvilket embede han varetog til 1905. B.-S. nød usædvanlig anseelse og hengivenhed overalt på grund af sine personlige egenskaber; han var ens over for høje og lave, lededes i alt af retfærdighedsfølelse og medfølelse og var til det yderste pligtopfyldende, kunne derfor til alle tider og til alle sider stå hævet over snævrere parti- og standshensyn. Ikke mindst agtede det grundtvigske Sydfyn ham for hans indsats for højskolerne under provisorierne. Han helligede sig i særlig grad det amtskommunale hvis selvstyrelse han fremmede, og hvis sager han kendte indtil de mindste enkeltheder, ligesom han ledede amtsrådsmøderne på mønsterværdig måde ved sin enestående evne til at forlige modstående interesser. Han havde en stor del tillidshverv; således var han formand for repræsentantskabet i Svendborg bank fra dens stiftelse 1872 til sin død og i en lang årrække formand for repræsentantskabet i Det sydfynske jernbaneselskab og formand i Svendborg amts landøkonomiske selskab. Efter et par gange at være opstillet som højres kandidat i Svendborg var han 1887–92 folketingsmand for Ærøkredsen. -1901 udnævntes han til æresborger i Svendborg, og 1904 nød han den enestående hæder at se sin bronzestatue afsløret foran byens rådhus, rejst ved bidrag fra alle amtets kommuner i anledning af hans 50 års embedsjubilæum. – Kammerherre 1866. Gehejmekonferensråd 1906.

Familie

Forældre: hofjægermester Henrik Adolph greve B.-S. til stamhuset Giesegård (1794–1847) og Margrethe von der Maase (1802–36). Gift 4.7.1854 i Bregentved kapel med komtesse Julie Georgine Sophie Moltke, født 4.5.1830 i Kbh. (Garn.), død 24.12.1889 sst., begr. i Svendborg, d. af lensgreve Adam Wilhelm M. (1785–1864) og komtesse Marie Elisabeth Knuth (1791–1851).

Udnævnelser

R. 1856. DM. 1867. K.2 1878. K.1 1885. S.K. 1900.

Ikonografi

Mal. af A. Schiøtt, 1866 (Giesegård). Mal. af H. C. Jensen, 1883 (rådhuset, Svendborg). Træsnit 1888 efter foto. Buste af R. Andersen, 1903 (Giesegård). Foto. Statue af Rasmus Andersen, 1904 (Svendborg).

Bibliografi

Danm.s adels årbog XIV, 1897 102. Hans R. Egebjerg i Dansk t., 1905 606–15. III.tid. 12.3.1905 og 21.10.1906. J. P. Kristensen-Randers i Svendborg amt, årsskr. for 1908 7–30.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Giesegård
hovedgård 9 km SØ for Ringsted. Giesegård ble ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
æresborger
person, som er blevet hædret af et land eller en by ...Artikel i Den Store Danske
herredsfoged
siden 1300-t. kongens repræsentant på herredstinget. ...Artikel i Den Store Danske
Husby
langstrakt landsby med maleriske bindingsværkhus ...Artikel i Den Store Danske
Løgumkloster
tysk Lügumkloster, by, tidligere flække , i d ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AFaJ
17/07/2011
  • Læst 499 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki