Dansk Biografisk Leksikon

Elisabeth Augusta

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Elisabeth Augusta,  28.12.1623-9.8..1677, kongedatter. Født på Kronborg. E. A. opfostredes i sine første år i lighed med sine søstre hos sin mormor Ellen Marsvin. Okt. 1628–juni 1629 opholdt hun sig ved det svenske hof hvortil hun synes at være sendt på grund af krigsurolighederne i Danmark og moderens ønske om at få de flest mulige af sine børn af vejen. E. A. lå under for den forbandelse som ramte de fleste af Kirsten Munks børn: arv af uheldige anlæg især fra moderen, men også fra faderen, og mangelen på et harmonisk barndomshjem. Hun ejede ingen karakteregenskaber som kunne råde bod herpå, og ægteskabet med den ubegavede, plumpe og udskejende adelsmand bidrog kun til at forringe hende yderligere. "Jeg må bekende, at jeg er bleven gift i en Fandens Maade" var hans karakteristik af det. Hun lå i stadig strid med manden og kivedes snart med den ene, snart med den anden af sine søskende og sine svogre; da svogeren Hannibal Sehested var længst nede bragte hun den pinte mand til raseri ved sin spot og sin sjælsråhed, og da søsteren Leonora Christina kom i ulykke viste hun kun ringe deltagelse; hendes medynk – som lejlighedsvis kunne få et religiøst farveskær – var forbeholdt hende selv. Hendes eneste stærkere lidenskab gjaldt vistnok kortspillet, og da både hun og hendes ægtefælle var dårlige husholdere kom de i bundløs gæld således at hun 1663 måtte sælge de efter moderens død arvede gårde Boller og Rosenvold. 1664 tilstod Frederik III hende en månedspension på 100 rdl. som hun beholdt også under Christian V.

Familie

Forældre: Christian IV (1577-1648) og Kirsten Munk (1598-1658). Gift 27.10.1639 på Kbh.s slot med befalingsmand på Kalundborg, senere rigsråd Hans Lindenov til Iversnæs, født 25.3.1616 på Gauno, død 29.5.1659 i Kbh., s. af rigsråd Hans Johansen L. (1573-1642, gift 1. gang 1599 med Sophie Seefeldt, død 1601) og Lisbeth Sophie Rantzau (1587-1652). – Søster til Anna Cathrine (1618-33), Christiane, Dorothea Elisabeth, Hedevig (1626-78), Leonora Christina, Sophie Elisabeth og Valdemar Christian.

Bibliografi

Breve i Danske saml. 2.r.II, 1872-73 313-26. – Odin Wolff: Greve Peder Griffenfelds levnet, 1820 131-33. S. Birket Smith: Leonora Christina grevinde Ulfeldts hist. I–II. 1879-81. Leonora Christina Ulfeldts Jammersminde, 3. udg. 1885. C. O. Bøggild-Andersen: Hannibal Sehested I, 1946 355 547f. Kirsten Munk i Danske mag. 8.r.l, 1957-61 103 108.

Læs også om Elisabeth Augusta i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Elisabeth Augusta
Elisabeth Augusta
1623-1677, datter af Christian 4. og Kirsten ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Leonora Christina
8.7.1621-16.3.1698, grevinde til Slesvig og H ...Artikel i Den Store Danske
Ellen Marsvin
1.2.1572-11.11.1649, dansk adelig. Da Ellen M ...Artikel i Den Store Danske
Boller
tidligere hovedgård på voldsted sydøst for ...Artikel i Den Store Danske
Corfitz Ulfeldts kabale
For at lægge den kabale, der skulle sikre ham magt ...Artikel i Danmarkshistorien
Kronborg
tidligere kongeslot i Helsingør. De tidligste ...Artikel i Den Store Danske
Rosenvold
hovedgård (sædegård) ved Vejle Fjord mellem Juel ...Artikel i Den Store Danske
forbandelse
udelukkelse, besværgelse, uddrivelse , velsignelse ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
COBA
17/07/2011
  • Læst 430 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki