Dansk Biografisk Leksikon

Christian Holstein

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Christian Holstein, Christian Frederik (Friedrich) Holstein,  10.5.1735-15.6.1799, lensgreve, hofmand. Født i Kbh. (Slotsk.), begravet i Kbh. (Frue k.). Som søn af den indflydelsesrige oversekretær i kancelliet begyndte H. naturligt sin karriere inden for centraladministrationen hvor han allerede før sit 17. år ansattes som ulønnet sekretær. 1754 blev han assessor, 1760 højesteretsassessor, 1762 direktør i generalpostamtet samt medlem af missionskollegiet. 1768 forlod han embedsvejen for helt at hellige sig hofstillingen. Han blev overhofmester hos dronning Caroline Mathilde 1768, og n.å. overtog han overstaldmesterens charge. Efter omvæltningen 1772 blev han overhofmarskal, 1780 overjægermester. Som overhofmarskal deltog han i ledelsen af teatret, dog uden at gøre sig synderlig gældende. 1763 overtog han Ledreborg efter sin far. Hans anden hustru var overhofmesterinde hos dronning Caroline Mathilde og fra 1799 til sin død dekanesse på Vallø. – Kammerherre 1755. Gehejmeråd 1768. Gehejmekonferensråd 1774.

Familie

Forældre: lensgreve Johan Ludvig H. til Ledreborg (1694–1763) og Hedevig Vind (1707–56). Gift 1. gang 20.8.1757 på Ledreborg med komtesse Christiane Caroline Reventlow, født 22.4.1739 på Brahetrolleborg, død 28.2.1762 i Kbh. (Frue), d. af greve Conrad Ditlev R. til grevskabet Reventlow (1704–50) og prinsesse Vilhelmine Augusta af Slesvig-Holsten-Nordborg-Pløn (1704–49). Gift 2. gang 10.3.1769 på Christiansborg med rigsfriherreinde Charlotte Elisabeth Henriette zu Inn- und Knyphausen, født 3.2.1741, død 18.5.1809 på Vallø, d. af rigsfriherre Carl Philipp zu I. u. K. (1711–94) og komtesse Sophie Charlotte Wedel (1708–65).

Udnævnelser

Hv. R. 1766. L'union parfaite 1766. Bl. R. 1783.

Ikonografi

Mal. ca. 1766. Fremstillet på stik af Caroline Mathildes bortrejse, 1772. Mal. af U. F. Beenfeldt (Ledreborg), gentagelse 1778 (Fr.borg); lille mal., måske efter foregående. Afbildet på W. Haffners mal. af selskaber 1781 (Rosenborg) og 1794 (Jægerspris). Silhouet (Fr.borg).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Ledreborg
egl. Lejregård , hovedgård ved Lejre sydv ...Artikel i Den Store Danske
centraladministrationen
(af lat. centralis , afledt af centrum 'midtpunkt ...Artikel i Den Store Danske
Holstein
mecklenburgsk uradelsslægt, som kendes fra 1248. ...Artikel i Den Store Danske
Caroline Mathilde
22.7.1751-10.5.1775, dansk dronning, søster t ...Artikel i Den Store Danske
Christian Frederik
Christian 8.s navn som dansk prins og konge af Nor ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HJrg
18/07/2011
  • Læst 525 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki