Dansk Biografisk Leksikon

E. Rostrup

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

E. Rostrup, Frederik Emil Georg Rostrup,  28.1.1831-16.1.1907, botaniker. Født på Stensgård, Stokkemarke sg, død på Frbg., begravet sst. Efter undervisning hjemme og deltagelse i faderens godsadministration kom R. med stor interesse for naturen og godt kendskab til landbrugets forhold 1850 til Kbh. hvor han s.å. tog præliminæreksamen og 1857 eksamen i anvendt naturvidenskab ved Polyteknisk læreanstalt. Ved lov af 15.2.1857 blev naturhistorie obligatorisk fag ved seminarierne, og R. udnævntes til lærer i faget ved Skårup seminarium på Sydfyn. Under studietiden havde han udbygget sine interesser ved at følge universitetsundervisningen i botanik, zoologi og geologi, og på Fyn fulgte han studierne op i naturen. R. var en særdeles alsidig botaniker; hans indsigt gjaldt hele Danmark med særlig vægt på de egne hvor han fik sit virke, barndommens Lolland, studietidens og professortidens Kbh. og omegn og ikke mindst seminarietidens Sydfyn som fra hans tid er blevet dansk svampeforsknings klassiske område. R.s meget store videnskabelige indsats kan i eftertiden karakteriseres ved to hovedpunkter, "Rostrups flora" og oprettelsen af selvstændig undervisning og konsulentvirksomhed i plantepatologi (læren om plantesygdomme) i Danmark. Hans Veiledning i den danske Flora udkom første gang 1860 og er efter stadige forbedringer og to gennemgribende moderniseringer (ved C. A. Jørgensen og Alfred Hansen) endnu den mest benyttede ekskursions- og undervisningsflora; dens grundstamme og principper er stadig R., et bevis på hans evne til at skelne de karakteristiske træk som interesserede har brug for ved studier i naturen. Kortere levetid fik floraens anden del Blomsterløse Planter (mosser, svampe, alger og laver) som i mange år var den eneste håndbog i sporeplanter; en tilsvarende flora over alle grupper af sporeplanter vil næppe kunne udarbejdes i nutiden på grund af det udvidede kendskab til disse grupper. I sine yngre år publicerede R. desuden bl.a. mosestudier over fortidens planter, en lokalflora for Lolland, en oversigt over Færøernes plantevækst og sammen med J. S. Deichmann Branth den første danske lavflora.

Under tiden i Skårup rettedes R.s studier mere og mere mod svampene, specielt sygdomsforvoldende svampe. Han begyndte at skrive populære artikler om svampesygdomme parallelt med videnskabelige korte og klare afhandlinger, hvilket gav anledning til en omfattende korrespondance med svar på forespørgsler fra land-, skov- og havebrugets dyrkere, ofte fulgt op af publikation. Naturligt opstod heraf ønsket om at udnytte hans store viden i forskning og undervisning i Kbh. og 1883 lykkedes det at få oprettet et docentur til ham på landbohøjskolen hvor han 1902, 71 år gammel og stadig virksom, udnævntes til professor. Fra landbohøjskolen.fortsatte strømmen af videnskabelige og populære udgivelser, heriblandt årlige oversigter over forekomsten af plantesygdomme. 1902 samlede han sin viden om planternes svampesygdomme i håndbogen Plantepatologi hvori han som andre steder påpeger samspillet mellem svampens egenskaber og værtsplantens modtagelighed. 1888–89 holdt R. forelæsninger på Kbh.s univ. og 1894 udnævntes han til æresdoktor ved dette. I to perioder var han formand for Botanisk forening og 1888–1905 udkom hans Mykologiske Meddelelser i foreningens Botanisk Tidsskrift. Hans herbarium på ca. 30 000 eksemplarer erhvervedes 1908 af Botanisk museum. – R.s søn, Ove Georg Frederik Rostrup, født 29.2.1864, død 25.6.1933, gift med Sofie Rostrup, tog magisterkonferens i botanik 1890 og var 1891–1902 bestyrer af Dansk frøkontrol, derefter uden nogen fast ansættelse, men af og til beskæftiget med mykologiske studier. Han havde en ikke almindelig evne til at finde sjældne og mærkelige småsvampe og meddelte sine fund i Bidrag til Danmarks Svampeflora I–II (Dansk bot. Arkiv II, 1916; VIII, 1935).

Familie

Forældre: forpagter af Stensgård, godsforvalter på Juellinge, kammerråd Georg Jesper R. (1773–1865) og Johanne Auguste Frederikke Lyman (1793–1849). Gift 26.3.1861 i Nakskov med Maren Betty Caroline Kielsen, født 10.4.1836 i Fiskernæs, Grønland, død 14.2.1906 på Frbg., d. af kolonibestyrer Ove Valentin K. (1803–64) og Anna Dorthea Juul (1809–56).

Udnævnelser

R. 1888. DM. 1893.

Ikonografi

Flere træsnit, bl.a. 1894, samt af H. P. Hansen. Afbildet på P. S. Krøyers mal. af møde i Videnskabernes selskab, 1897 (Vidensk. selskab). Buste af Rasmus Andersen, 1909 (landbohøjskolens have). Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1894 128f. – Immanuel Barfod: Stamtvl. over den lollandske familie Rostrup, 1883 (også i Pers. hist. t. IV, s.å. 68–74). L. Kolderup Rosenvinge i Botanisk t. XXVIII, 1907 185–98. Carl Christensen: Den danske botaniks hist. I, 1924–26 446 696–711; II, s.å. 327–56 (bibliografi). V. J. Brøndegaard i Fynske årbøger VIII, 1964 337–84. A. Fox Maule i Kbh.s univ. 1479–1979, red. Sv. Ellehøj XIII, 1979. – Papirer i Botanisk centralbibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet. – Carl Christensen: Den danske botaniske lit. 1880–1911, 1913 134. Samme: Den danske botaniske lit. 1912–39, 1940 25. C. Ferdinandsen i Dansk botanisk arkiv VIII, 1935 nr. 8 1–4 (om Ove Rostrup).

Læs også om E. Rostrup i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om E. Rostrup
E. Rostrup
Emil Rostrup , 1831-1907, dansk botaniker, f ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Flora
romersk gudinde for alt spirende og blomstren ...Artikel i Den Store Danske
grundstamme
den rod, som bl.a. frugttræer og roser podes på. I m ...Artikel i Den Store Danske
Skårup
by på Fyn 7 km nordøst for Svendborg; 1807 indb ...Artikel i Den Store Danske
naturvidenskab
den del af den videnskabelige forskning, som ...Artikel i Den Store Danske
plantesygdomme
unormale tilstande hos planter. Plantesygdomme f ...Artikel i Den Store Danske
præliminæreksamen
almindelig forberedelseseksamen , afsluttende ...Artikel i Den Store Danske
plantepatologi
læren om plantesygdomme . ...Artikel i Den Store Danske
Botanisk Tidsskrift
se Dansk Botanisk Forening . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
FoxM
18/07/2011
CChr
18/07/2011
  • Læst 501 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki