Dansk Biografisk Leksikon

Axel Boeck-Hansen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Axel Boeck-Hansen, bindestreg tilføjet i 1929, 15.12.1871-3.10.1941, civilingeniør. Axel Boeck-Hansen var 1886–90 frivillig lærling og kadetaspirant i marinen. Adgangseksamen til søofficersskolen bestod han som nr. to; men selve skolen kom han aldrig ind på idet han – som formentlig en af de meget få gennem tiderne – blev afvist med henvisning til en forventet kraftig legemsstørrelse som flåden ikke kunne bruge, en forventning som til fulde blev indfriet. Axel Boeck-Hansen blev i stedet ingeniør, 1892 exam.polyt. og 1897 cand. polyt. I seks måneder af sit sidste studieår var han assistent hos stadsingeniøren i Odense hvor han deltog i projekteringen og påbegyndelsen af et af datidens første og største jernbetonarbejder: gadebroen over Odense å.

Efter nogle måneder hos stadsingeniøren i København kom Axel Boeck-Hansen 1898 til det endnu unge, men hastigt voksende ingeniørfirma F. L. Smidth & Co. Han blev sendt til Ålborg som assistent, først ved de nordjyske teglværker der var under opførelse og dernæst ved Cementfabrikken Danmark. Fra slutningen af 1899 deltog han i Rusland i anlægget af en cementfabrik der; men endnu inden denne var færdig modtog han et tilbud om at overtage den tekniske ledelse af "Danmark". Han tiltrådte 1901, og 1913 blev han tillige fabrikkens administrerende direktør, en stilling han beholdt til 1928, foruden at han fra 1924 (til 1936) var leder af det største danske foretagende i branchen, Ålborg Portland Cementfabrik. Endelig var han 1908–27 teknisk overleder for fabrikken Kongsdal og 1918–27 for Dania og Cimbria, alle ved Mariager fjord samt 1929–35 formand for forretningsudvalget for Dansk Cement Central.

Som en af cementindustriens betydelige personligheder i de tiår dens position, også på verdensmarkedet, blev skabt var det naturligt at der fra mange sider blev kaldt på Axel Boeck-Hansen. Han var bestyrelsesmedlem og formand i flere af F. L. Smidths datterselskaber samt fra 1913 bestyrelsesmedlem og 1924–36 formand for Foreningen af danske Cementfabrikker. Han gjorde et stort arbejde i hovedbestyrelsen for Dansk Arbejdsgiverforening, i Industrirådet, Industrifagene, Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og Pensionsforsikringsanstalten. Lokalt var han formand for repræsentantskabet for Ålborg Discontobank, for Nordjyllands Redningskorps og for Dansk Ingeniørforenings afdeling for Nordjylland. "Store Boeck-Hansen" som Axel Boeck-Hansen kaldtes til adskillelse fra sine i øvrigt ikke mindre velvoksne brødre (hvoraf Emil Boeck-Hansen (1882–1959) der også var cementmand, 1937 efterfulgte ham som leder af Ålborg Portland) var en farverig ledertype der forenede myndighed og kraft med et uopslideligt humør og livsmod, egenskaber der var nødvendige forudsætninger for en der som han skulle overkomme en mangfoldighed af opgaver.

Familie

Axel Boeck-Hansen blev født i Kbh. (Frelser), døde i Ålborg (Ansgar) og er begravet sst. (Ny kgd.). Forældre: dampskibsfører Peter Christian Hansen (1847–94) og Theodora Emilie Boeck (1843–1926). Gift 1. gang 13.7.1900 i Reval (Tallinn), Estland med Sigrid Petra Christine Rump, født 17.6.1871 i Kbh., (Johs. sg., men ikke registr.), død 3.3.1930 sst., datter af overlærer ved Kbh.s kommunale skolevæsen, cand. teol. Siegfried Didrik Svanberg Rump (1837–1908) og Petra Lange (1847–71); ægteskabet opløst før 1924. Gift 2. gang 6.3.1926 i Århus (b. v.) med Maren (Magda) Nielsen, født 2.3.1887 i Øster Tørslev, Randers amt, død 18.6.1964 i Hellerup, datter af tjenestekarl, senere proprietær Kristen Nielsen og Karoline Kirstine Pedersen.

Udnævnelser

R. 1928. DM. 1939.

Ikonografi

Tegn. af LN, 1925. Foto.

Bibliografi

Aage Heinberg: Danske erhvervsmænd II, 1933 37–40. Arbejdsgiveren 1931 397–98 og 1941 323–24. Ingeniøren, Bygningsteknik 1941 144.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
civilingeniør
cand.polyt. , kandidat i ingeniørvidenskab. Ud ...Artikel i Den Store Danske
Industrirådet
erhvervspolitisk interesseorganisation, stiftet i 18 ...Artikel i Den Store Danske
Kongsdal
til 1670 Tygestrup , hovedgård 15 km sydvest ...Artikel i Den Store Danske
Industrifagene
arbejdsgiverorganisation, stiftet i 1906 ved en samm ...Artikel i Den Store Danske
Dansk Arbejdsgiverforening
DA , stiftet som Arbejdsgiverforeningen af 18 ...Artikel i Den Store Danske
mangfoldighed
i matematikken et geometrisk objekt, som generaliser ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
FHLau
17/07/2011
  • Læst 805 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki