Dansk Biografisk Leksikon

Erik Buch Andersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Erik Buch Andersen, Erik Charles Buch Andersen,  23.10.1892-26.11.1937, fysiker, kemiker. Født i Kbh. (Johs.), død sst., begravet sst. (Ass.). B. A. blev student 1910 fra Lyceum, tog n.å. adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt og blev 1917 cand. polyt. (fabrikingeniør). Endnu mens han gik i gymnasiet fik han sin første videnskabelige afhandling Om Metalstraaler trykt i Fysisk Tidsskrift, 1908, og allerede som student blev han 1914 assistent ved Polyteknisk læreanstalts kemiske laboratorium. 1922 havde han et længere studieophold i Göttingen hvor han kom ind på det arbejdsfelt der 1926 resulterede i disputatsen Studier over Dannelsen af Ammoniak ved Elektronstød. Andre studierejser førte ham til England, Frankrig og New York (1928), og 1933 var han som sekretær i statsministeriets Chicagoudvalg igen i USA for at varetage overgivelsen af Danmarks gave til Museum of Science and Industry i Chicago. 1931 var han blevet amanuensis ved Polyteknisk læreanstalt, og 1933 blev han den første professor i fysik ved Århus universitet. I de få år det forundtes ham at virke i denne stilling arbejdede han ivrigt med indretningen af det nye fysiske institut og nåede både at skabe gode betingelser for forskningen og at tilrettelægge undervisningen på udmærket måde. Samtidig fik han tid til at tage et nyt forskningsområde op hvorved han opdagede en radioaktiv svovlisotop med lang levetid og i det hele udførte vigtige undersøgelser over kunstigt radioaktive stoffer med lang levetid. B. A. der i sit videnskabelige arbejde ofte bevægede sig på grænseområdet mellem fysik og kemi var en vidtspændende begavelse med betydelig fantasi og tillige en fremragende og meget afholdt lærer. Han nærede også stærk interesse for astronomi, offentliggjorde flere astronomiske afhandlinger, var medstifter af Astronomisk selskab og besørgede efter svigerfaderens død en ny udgave af dennes "Astronomi for Gymnasiet". 1936 valgtes han til rektor for Århus universitet og genvalgtes 1937.

Familie

Forældre: herreekviperingshandler Erich Erasmus B. A. (1846-1925) og Helga v. Wildenrath (1850-1929). Gift 10.12.1919 i Kbh. (Johs.) med Ellen Marie Barmwater, født 6.12.1895 i Kbh. (Johs.), død 25.1.1975 i Charlottenlund, d. af fysiker F. B. (1867-1918) og Olga Marie Aagaard (1870-1928).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1926 158- 59. -T. Bjerge i Fysisk t. XXXV, 1937 149-52 (med bibliografi). Alb. Fischer i Kemisk månedsbl. XVIII, 1937 156 f. S. Werner i Ingeniøren XLVI, 1937 65-66. Samme i Acta jutlandica X, 3, 1938 7-12 (med bibliografi).

Læs også om Erik Buch Andersen i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Erik Buch Andersen
Erik Andersen
1904-1938, dansk skakspiller, dominerende i dans ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Science
internationalt naturvidenskabeligt tidsskrift, g ...Artikel i Den Store Danske
amanuensis
oprindelig antikkens betegnelse for en slave, de ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HMHan
17/07/2011
  • Læst 580 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki