Dansk Biografisk Leksikon

Torkild Bjerge

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Torkild Bjerge,  8.3.1902-7.2.1974, fysiker. Født i Kbh, død i Asserbo, begravet Lyngby parkkgd. B. blev student 1920 fra Vestre Borgerdydskole, cand. polyt. 1926 og mag. scient. i fysik 1931. 1926–27 var han assistent hos professor P. O. Pedersen, 1928–36 ved Polyteknisk læreanstalts fysiske laboratorium og 1937–39 ved universitetets institut for teoretisk fysik; 1939 blev han professor i fysik ved Polyteknisk læreanstalt (Danmarks tekniske højskole). 1937–48 var han tillige lærer i fysik ved officersskolen. 1934–35 studerede han et år hos E. Rutherford i Cambridge hvor han sammen med C. H. Westcott offentliggjorde en række arbejder over de dengang nylig opdagede neutroner. Efter hjemkomsten tog han fat på de undersøgelser der førte til disputatsen Studier over kunstig Radioaktivitet med kort Halveringstid, 1938 med opdagelsen af en kortlevende heliumisotop. B. lagde et stort arbejde i sin undervisning, dels den mere elementære hvortil han skrev værdifulde lærebøger Elektricitet og Magnetisme, 1941, Lyslære, 1943, og dels tog han initiativet til oprettelsen af andendelsstudiet i fysik under ingeniørstudiet ved højskolen. 1954 blev han medlem af det af Akademiet for de tekniske videnskaber nedsatte atomenergiudvalg og 1955 medlem af den nyoprettede atomenergikommission. Men i 1956 forlod han kommissionen, trådte udenfor nummer som professor og overtog hvervet som leder afkommissionens forsøgsanlæg Risø. Her udførte han et betydningsfuldt arbejde og formåede at skabe et teknisk og videnskabeligt miljø af høj kvalitet. Han var allerede tidligt klar over at udnyttelsen af kerneenergi var nær knyttet til verdens ressourceproblem og havde tidligere aktivt deltaget i et studiekredsarbejde herom som satte sit spor blandt andet i et bidrag til den af Thorkil Kristensen redigerede The Economic World Balance, 1960.

Familie

Forældre: læge i Varde, senere distriktslæge og sygehuslæge i Farsø Carl Christian Sehested Christensen B. (1863–1910; navneforandring fra Christensen 1901) og Thora Marie Hansen (1862–1915). -22.5.1931 i Søllerød med Jonna Betty Simonia Gandil, født 12.5.1908 i Kbh. (Andreas), d. af forstkandidat, lærer, senere redaktør, sidst direktør for Nørrebros centraltrykkeri Johannes G. (1873–1956, gift 2. gang 1920 med Henny Klitgaard Nielsen, 1890–1955) og Agnete Rørdam (1867–1945, gift 1. gang 1891 med skovrider ved baroniet Guldborgland, Poul Christian Thaa-ning Koch, 1866–1903).

Udnævnelser

R. 1949. R.1 1960. K. 1968.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiogr. i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1938 208. – H. Højgård-Jensen og Fl. Juul i Fysisk t. LXXII, 1974 177–80 (med bibliografi). – Levnedsberetning i ordens-kapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
kerneenergi
energi, som frigøres ved kerneprocesser. Da kræftern ...Artikel i Den Store Danske
Asserbo
stort område med helårs- og sommerhuse nord for ...Artikel i Den Store Danske
Magnetisme
Magnetisme er egenskaber ved materialer, som mo ...Artikel i Den Store Danske
Thorkil Kristensen
1899-1989, dansk økonom og politiker. Kristen ...Artikel i Den Store Danske
Elektricitet
Begrebet elektricitet omfatter elektrisk energi ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
MPihl
17/07/2011
  • Læst 579 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki