Dansk Biografisk Leksikon

C. Puggaard

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

C. Puggaard, Hans Christopher Wilhelm Puggaard,  23.5.1823-14.8.1864, geolog. Født i Kbh. (Trin.), død i Caen, Frankrig, begravet sst. P. blev student 1840 fra Roskilde. 1843 tog han adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt, hvorfra han 1846 tog eksamen i anvendt naturvidenskab. G. Forchhammers forelæsninger havde da fanget hans interesse, og han havde påbegyndt en undersøgelse af Møns klint. Efter en studierejse til England og senere til Paris gik rejsen ligesom en gang tidligere til Italien hvor han foruden at dyrke sine kunstneriske interesser -han var en god ven af W. Marstrand – foretog en undersøgelse af den sorrentinske halvø syd for Napoli. Efter hjemkomsten 1848 fortsatte han sine undersøgelser af Møn, tilskyndet af en af universitetet udsat prisopgave, og hans besvarelse blev belønnet med guldmedaljen 1850, skønt den blev for sent indleveret til trods for at fristen var forlænget et år. Besvarelsen som udkom n.å. med titlen Møens Geologie giver på 287 oktavsider en alsidig og udmærket beskrivelse af hele øens geologi, ledsaget af P.s nu klassiske tegning af Møns klint, raderet af Vilhelm Kyhn. Det blev P.s betydeligste geologiske indsats. I sin opfattelse af en istid, der i Danmark skulle have manifesteret sig i form af drivis i et hav som skulle have dækket landet, var P. i modsætning til landets førende geolog, G. Forchhammer, og delvis forud for sine danske samtidige. P. anvendte disse tanker til at forklare forholdene i Møns klint. Også i flere andre arbejder behandlede han Møns klint og de formodede årsager til den ejendommelige opbygning af sammenskudte kridtflager, således især i Geologie der Insel Möen etc, 1852, hvori hans klinteprofil er farvelagt. På en anden af disse afhandlinger, Übersicht der Geologie der Insel Möen, 1851, erhvervede han sig den filosofiske doktorgrad i Bern, hvortil han kom på sin bryllupsrejse. Ved hjemkomsten fra denne overdrog hans far ham godset Hjuleberg i Halland; han fortsatte dog sine videnskabelige arbejder, dels om Møns klint og tillige om Stevns klint, dels om Italien som han besøgte på flere af sine rejser; også hans tidligere undersøgelser af den sorrentinske halvø blev trykt (1855 og 1859). På en af sine rejser døde han i Frankrig, inden hans gode evner havde nået at udfolde sig helt.

Familie

Forældre: købmand Hans P. (1788-1866) og Bolette C. F. Hage (1798-1847). Gift 27.2.1851 på Frbg. med Louise Henriette Amalie Wormstrup, født 23.2.1817 i Århus, død 24. 8.1911 i Kbh., d. af matros og fisker Niels Andersen W. (1783-1825) og Dorthea Marie Wandall. – Bror til Rudolph P.

Ikonografi

Afbildet som barn på mal. af C. A. Jensen, 1827. Afbildet på J. Sonnes frise 1846-48 (Thorvaldsens mus.). Foto efter daguerreotypi fra 1850. Buste af H. V. Bissen, 1857 (bl.a. St. mus.). Mal. af W. Marstrand.

Bibliografi

F[orchhammer] i Fædrelandet 14.9.1864. V. Hintze i Naturens verden VII, 1923 289-303. Samme: Møens klints geologi, 1938 164. Axel Garboe: Geologiens hist. i Danm. II, 1961 60-67.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Halland
landskab i det vestlige Sydsverige langs Kattega ...Artikel i Den Store Danske
prisopgave
opgave, der stilles af et universitet, et videns ...Artikel i Den Store Danske
naturvidenskab
den del af den videnskabelige forskning, som ...Artikel i Den Store Danske
Stevns
halvøen mellem Køge Bugt og Faxe Bugt øst fo ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SAAnd
18/07/2011
  • Læst 392 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki