Dansk Biografisk Leksikon

J.P.J. Ravn

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

J.P.J. Ravn, Jesper Peter Johansen Ravn,  30.11.1866-7.8.1951, geolog. Født i Vonsild, død på Frbg., begravet Vonsild kgd. R. blev student 1885 fra Kolding og cand.mag. i naturhistorie og geografi 1892. S.å. blev han ekstraassistent ved Mineralogisk museum, og efter en studierejse til Sverige; Tyskland og Rusland 1897–98 blev han palæontologisk assistent ved museet for hvis palæontologiske samling han derefter var inspektør 1907–36. 1904–37 holdt han tillige forelæsninger og øvelser i palæontologi som docent ved universitetet. I talrige publikationer har R. med stor dygtighed behandlet forsteningerne fra næsten alle jordlag i Danmark og derved bragt vort kendskab til dem og jordlagenes alder betydeligt frem. Molluskerne i Danmarks Kridtaflejringer I-III, 1902–03 blev belønnet med Videnskabernes selskabs sølvmedalje og Molluskfaunaen i Jyllands Tertiæraflejringer, 1907, der bragte klarhed over alderen af mange jyske tertiærjordlag, med samme selskabs guldmedalje. R.s undersøgelser over kridtaflejringerne på Bornholms sydvestkyst (1916–25) viste, at der her var aflejringer fra vidt forskellige afsnit af kridttiden. I diskussionen om danienets stilling tog hån i flere afhandlinger afstand fra den tanke, at de øverste af kridtaflejringerne rettelig skulle henregnes til tertiæret. I fire monografier i Vid. Selsk.s skrifter behandler han endvidere kridttidens irregulære og regulære søpindsvin (1927 og 1928), forsteninger i Fakse kalkbrud (1933) og i paleocænet (1939). Også bearbejdelsen af forsteningerne i Grøndalsboringen påhvilede R., og 1922 udgav han for Danmarks geologiske undersøgelse et kort over Danmarks dybere liggende dannelser. 1903 beskrev han desuden den tertiære fauna ved Kap Dalton i Østgrønland, og 1909 undersøgte han de kulførende aflejringer på Disko og Nugssuak-halvøen i Vestgrønland. R. blev medlem af Videnskabernes selskab 1931 og Kgl. fysiogr. sallskapet i Lund 1932.

Familie

Forældre: gårdejer, sognefoged, senere brugsforeningsuddeler Hans Pedersen R. (1829–1901) og Ane Marie Cathrine Jensdatter Østergaard (1831–92, gift 1. gang 1858 med gårdejer i Vonsild Jesper Johansen Kyster, 1820–62). Gift 3.6.1904 i Egtved med Anna Jørgine Jørgensen, født 15.12.1881 i Vonsild, død 14.10.1945 på Frbg., d. af gårdejer, sognefoged i Vonsild, senere stationsforstander i Gravens og Hejlsminde Carl Christian J. (1854–1928, gift 2. gang 1887 med Cathrine Marie Kyster, 1859–1932) og Mette Cecilie Lauesen Frost (1857–85).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

[Vilh. Skovgaard-Petersen:] Slægterne Tinglev og Wiuff, 1917. J. P. J. Ravn: Slægten Ravn til Nørgaard, 1933 23f. Th. Hauch-Fausbøll: Studenterne fra 1885, 1910 93. S. A. Andersen i Naturhist. tid., 1937 15. G. Troedsson i Geologiska fören.s i Sth. förhandlingar LXXIII, 1951 539–48 (heri bibliografi). Alfr. Rosenkrantz i Oversigt over vidensk. selsk.s forhandl. 1951–52 95–104 (heri bibliografi). Chr. Poulsen i Medd. fra da. geol. foren. XII, 1952 120–24.

Læs også om J.P.J. Ravn i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om J.P.J. Ravn
J.P.J. Ravn
egl. Jesper Peter Johansen Ravn , 1866-1951, da ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Faxe
tidligere Fakse , by på Sydøstsjælland og admin ...Artikel i Den Store Danske
naturhistorie
oprindelig fællesbetegnelse for fagene geologi, zool ...Artikel i Den Store Danske
aflejringer
sedimenter , geologiske materialer, der er afsat e ...Artikel i Den Store Danske
Disko
(af usikker, muligvis nederl. opr.), Qeqerta ...Artikel i Den Store Danske
palæontologi
studiet af fortidens dyr og planter på grundl ...Artikel i Den Store Danske
Vestgrønland
landsdel i Grønland, se Kitaa . ...Artikel i Den Store Danske
forsteninger
se fossiler . ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
SAAnd
18/07/2011
  • Læst 520 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki