Dansk Biografisk Leksikon

Knud Ellitsgaard-Rasmussen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Knud Ellitsgaard-Rasmussen,  23.6.1923-1.12.2009, geolog. Født i Gilleleje. E. blev student fra Akademisk studenterkursus i Kbh. 1944, modtog Kbh.s univ.s guldmedalje 1951 og blev mag. scient. (geologi) 1952. I studietiden deltog han dels i Grønlands geologiske undersøgelses ekspeditioner til Grønland, dels i Dansk Pearyland ekspedition 1949-50. Derudover var han på studieophold ved Sveriges Geologiska Undersökning, Stockholm 1948 og 1951. I perioden 1952-66 var E. knyttet til Mineralogisk museum, mineralogisk-geologisk institut ved Kbh.s univ. hvorfra han dog var fritaget for tjeneste i årene 1956-66 da han fungerede som leder af Grønlands geologiske undersøgelse, fra 1964 som fungerende direktør, en stilling han overtog 1966. Han var direktør til 1983.

Ud over nogle videnskabelige afhandlinger om Grønlands geologi var E.s arbejde koncentreret om ledelsen og administrationen af Grønlands geologiske undersøgelse, herunder tilrettelæggelse og planlægning af det videnskabeligt-geologiske undersøgelsesprogram som er blevet gennemført siden 1956. E. tildeltes 1976 Det kgl. danske geografiske selskabs Hans Egede-medalje for ovennævnte indsats i udforskningen af polarlandene. Sideløbende med og delvis som funktion af sin stilling som direktør var E. medlem af bestyrelser, udvalg, kommissioner og lign., følgende kan nævnes: Dansk geologisk forening 1958-59, kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland 1965-83, fra 1966 i forretningsudvalget, Akademiet for de tekniske videnskaber 1967-97, Nordisk Mineselskab A/S og Arktisk Minekompagni A/S 1967-73, atomenergikommissionen 1971-76, Det kgl. danske videnskabernes selskab siden 1974, Den danske nationalkomité for geologi under International Union of Geologicai Sciences 1961-95, denne fungerer også som Den danske nationalkomité for International geological Correlation Program, Den danske komité for Interunion Commission on geodynamics 1971-81, Den danske dekadekomité for hydrologi og Dansk nationalråd for oceanologi 1971-89. I uddannelsen af geologer deltog E. også, dels som lektor i økonomisk geologi ved Kbh.s univ. 1962-67, dels som censor ved universiteterne i Kbh. og Århus. E. tildeltes Hans Egede-medaljen 1976. Han blev æresdoktor ved University of Exeter 1984.

Familie

F: bestyrer, senere parcellist Laurits Alfred Rasmussen (1893-1977) og Alma Aurora Ellitsgaard (1892-1967). Gift 30.9.1950 i Kbh. (b.v.) med defektrice Else Halkjær, født 17.2.1925 i Hornbæk, d. af gårdejer Jacob Dau H. (1898-1975) og Eva Jensigne Sørensen (født 1901).

Udnævnelser

R. 1970. R1.

Ikonografi

Foto.

Læs også om Knud Ellitsgaard-Rasmussen i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Knud Ellitsgaard-Rasmussen
Knud Ellitsgaard-Rasmussen
1923-2009, dansk geolog og indtil 1983 direktør ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
nationalråd
(se national ), i Schweiz og Østrig omtrent = folke ...Artikel i Den Store Danske
Gilleleje
havneby nær Sjællands nordligste punkt; 6514 ...Artikel i Den Store Danske
Nordisk Mineselskab
selskab, stiftet i 1952 for at udnytte Lauge Ko ...Artikel i Den Store Danske
oceanologi
(af lat.-gr. ocean + gr. -logi ), læren om ha ...Artikel i Den Store Danske
mineralogisk
(se mineralogi ), vedr. mineralogi. ...Artikel i Den Store Danske
Egede
dansk-norsk slægt, der har navn efter Vester Ege ...Artikel i Den Store Danske
studenterkursus
studieforberedende og almendannende toårig uddan ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
EKr
13/07/2012
MeHa
13/07/2012
  • Læst 398 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki