Dansk Biografisk Leksikon

J. Saabye

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

J. Saabye, Johannes Saabye,  6.5.1860-4.1.1946, ingeniør, entreprenør. Født i Rom, død i Kbh. (Rosenvængets sg.), begravet sst. (Garn.). S. blev stu dent 1878 fra Haderslev læreres skole og 1885 cand.polyt. i ingeniørfaget. Umiddelbart efter eksamen fik han ansættelse hos entreprenørerne Smith & Bichel der havde arbejdet med anlægget af Gedserbanen og Gedser havn, 1886 kom han til Blom & Hvidt der byggede Kastrupfortet, og 1888 begyndte han en selvstændig entreprenørvirksomhed idet han sammen med N. Larsen & Birch påtog sig anlægget af en del af vestenceirten nærmest Køge bugt samt flere banestrækninger, og 1895–97 ombyggede han sammen med F. Johannsen Esbjerg dokhavn. 1897 stiftedes ingeniør- og entreprenørfirmaet Fr. Johannsen & Johs. Saabye der i de nærmest følgende år udforte en række banearbejder samt tunnel under Kbh.s havn, dampfærgeleje ved Strib m.m. 1901 optoges baron O. Lerche i firmaet der byggede marinestationen i Flensborg og udførte opfyldnings- og bolværksarbejder i Kbh.s havn. 190! udtrådte F. Johannsen for at blive telefondirektør, og S. førte firmaet videre i kompagni med Lerche. Under navnet Saabye & Lerche udførte firmaet siden en række store arbejder i ind- og udland, særlig bro- og jernbanebygning, havnearbejder og pneumatiske funderings-arbejder i Sverige, Tyskland, dansk Vestindien og herhjemme; sammen med F. Blom byggede det såledos 1904–06 læmoler på Jyllands vestkyst, og i samarbejde med N. C. Monberg har det bygget Reykjaviks havn og foretaget uddybning af Drogden. Anskaffelsen af uddybnings-materiel fiav stødet til, at firmaet 1906 oprettede Kastrup Maskinfabrik. Fra 1927 deltog firmaet sammen med Kampmann, Kierulff & Saxild i det store jernbaneprojekt i Mellemøsten. – S.s hovedinteresser var vandbygnings- og navnlig uddybningsarbejder, og med sin store praktiske sans fandt han ofte udveje til at imødegå uforudsete vanskeligheder under arbejdets udførelse. På sin 80 års dag blev han udnævnt til Entreprenørforeningens eneste æresmedlem. 1937 blev S. medlem af det s.å. stiftede akademi for de tekniske videnskaber.

Familie

Forældre: billedhugger August S. (1823–1916) og Anna P. Hansen (1822–67). Gift 6.5.1887 i Bogense med Fritze Elisabeth Larsen, født 9.9.1864 i Bogense, død 28.6.1952 i Kbh. (Rosenvængets), d. af organist Erik Frederik L. (I 830–96) og Julie Jensen (1827–1918).

Udnævnelser

R. 1924. DM. 1934.

Ikonografi

Mal. af H. Vedel, 1940. Foto.

Bibliografi

J. Munch-Petersen i Den tekn. foren.s t. LI, 1927 109–69. Travaux exécutés en Turquie par le groupe suédodanois 192 7–35, 1937. Politiken 5.5.1940. Otto Lerche i Ing. LV, 1946 A 88.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Lerche
borgerlig og adelig slægt, hvis stamfader, Niels ...Artikel i Den Store Danske
entreprenør
innovativ og kreativ person; iværksætter. Oprind ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
Vestindien
især i historisk og kolonial sammenhæng benyttet ...Artikel i Den Store Danske
Drogden
nord-syd-gående rende i den højtliggende kalk ...Artikel i Den Store Danske
Strib
by umiddelbart nord for Middelfart på  næsset St ...Artikel i Den Store Danske
Gedser
Danmarks sydligste by, beliggende nær Falste ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
PHBen
18/07/2011
PVind
18/07/2011
  • Læst 825 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki