Dansk Biografisk Leksikon

K.O.B. Jørgensen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

K.O.B. Jørgensen, Kristen Osvald Bangsgaard Jørgensen,  11.2.1919-16.11.1996, ingeniør, museumsdirektør. Født i Vejlen skole, Vadum sg. Det er karakteristisk for J.s livsbane at den på én gang har baggrund i en teknisk-videnskabelig uddannelse og interesse og i et stærkt pædagogisk engagement i museumsverdenens udadvendte virksomhed. J. voksede op i Nordjylland og blev 1937 matematisk-naturvidenskabelig student fra Viborg katedralskole og 1943 cand.polyt. (elektroingeniør) fra Danmarks tekniske højskole (DTH). Efter eksamen var han 1943-46 ingeniør ved Frederiksberg kommunes tekniske forvaltning og 1946-49 afdelingschef ved ingeniør- og handelsfirmaet Viggo Dencker, men hans forkærlighed for formidling og undervisning førte ham 1949 til et teknisk adjunktur ved Kbh.s maskinskole; 1954-58 var han amanuensis ved DTHs lystekniske laboratorium og fra 1959 i en snes år honorarlønnet lektor i elektroteknik ved Danmarks ingeniørakademis maskinafdeling. Inden var J. 1954 blevet knyttet til den selvejende institution Danmarks tekniske museum der var blevet oprettet 1911 af Danmarks industriforening og Håndværkerforeningen i København. Efter Industrirådets beslutning om at accelerere museets udbygning udnævntes J. 1958 til museets første direktør. 1966 kunne han tage imod de første gæster i den tidligere værksteds- og magasinbygning i Helsingør som fungerede som midlertidig udstillingshal indtil indvielsen af det nye museum 1969. Siden er samlingernes udstillingsareal under J.s eminente ledelse vokset støt i takt med deres konstante tilvækst. Det omfatter nu dels hovedafdelingen på Nordre Strandvej, dels trafikafdelingen på Ole Rømersvej, begge i Helsingør. J.s utraditionelle og meget børneorienterede sigte med museet har gjort det til et eftertragtet udflugtsmål som kan notere sig nogle af landets højeste besøgstal. Men sine talrige eksempler fra dagliglivets teknik – gamle fly, biler, motorcykler, cykler, sporvogne samt Danmarks første datamaskiner har det udviklet sig til en international seværdighed. J. har dygtiggjort sig gennem flere studierejser i udlandet, bl.a. i Sovjetunionen, men har samtidig bevaret kontakten med uddannelsessektoren og har således været censor ved DTH, DJA og Kbh.s teknikum. Også hans skriftlige arbejder lader sig opdele i en populærvidenskabelig og i en teknisk-faglig del. De omfatter bl.a. De store opfindelser, 1965; Hen ad vejen, 1972; Op i luften, 1975; Milepæle i elektricitetens historie, s.å.; Teknik og samfund, 1976; og Lys og lamper, s.å. Han er medforfatter af Elektronik for maskiningeniører I, 1965, og 1968-77 var han medredaktør af Teknisk leksikon I-V. Endelig har J. leveret bidrag til andre leksika og adskillige fagtidsskrifter, heriblandt Ingeniør- og bygningsvæsen.

Familie

Forældre: lærer Rasmus Henrik Marius J. (1884-1969) og Maria Kirstine Bangsgaard (1889-1963). Gift 1.4.1944 i Kbh. med Anna Margrethe Hansen, født 5.6.1921 i Kbh., d. af tobakshandler Askar Elof H. (1897-1973) og Meta Katrine Larsen (1894-1979).

Ikonografi

Mal.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
katedralskole
tidligere også kaldt  domskole eller kapitelsk ...Artikel i Den Store Danske
forvaltning
se offentlig forvaltning . ...Artikel i Den Store Danske
afdelingschef
stillingsbetegnelse i dansk centraladministration fo ...Artikel i Den Store Danske
selvejende institution
virksomhed eller sammenslutning, der har egen formue ...Artikel i Den Store Danske
accelerere
(lat. accelerare fremskynde, ile, af ad- + cele ...Artikel i Den Store Danske
Sovjetunionen
... USSR, Unionen af Socialistiske Sovjetrepu ...Artikel i Den Store Danske
amanuensis
oprindelig antikkens betegnelse for en slave, de ...Artikel i Den Store Danske
Vejlen
Ulvedyb , tidligere fjordarm i Limfjorden 15 k ...Artikel i Den Store Danske
elektroteknik
(gr. elektro- + teknik ), læren om elektriciteten ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HD-N
18/07/2011
  • Læst 474 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki